กิจกรรมทางกายที่บ้าน สำหรับเด็ก

| |
อ่าน : 828

ที่มา : คู่มือกิจกรรมทางกายประจำบ้าน

กิจกรรมทางกายที่บ้าน สำหรับเด็ก thaihealth

เเฟ้มภาพ

เด็กกับ “การเล่น” เป็นของคู่กัน การเล่นของเด็กจะช่วยกระตุ้นสมองและส่งเสริมพัฒนาการอย่างเหมาะสมตามช่วงวัย ทั้งในมิติของร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ทว่าจากสถานการณ์ในปัจจุบันรูปแบบการเล่นของเด็กๆ มีการเปลี่ยนเเปลงไปค่อนข้างมาก จากที่เคยเล่นผ่านทางการเคลื่อนไหวร่างกาย เปลี่ยนเป็นการเล่นเกมบนโทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเล็ตมากยิ่งขึ้น ดังนั้นตัวอย่างกิจกรรมต่าง ๆ ต่อไปนี้ จะเป็นการเล่นออกแรงแบบ Active Play ซึ่งจะช่วยทำให้เด็กๆ เกิดความสนุก และได้รับประโยชน์ที่สำคัญ 3 ประการ คือ

1.พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ และสังคม

2.พัฒนาทักษะทีจำเป็นตามช่วงวัย และกระตุ้นการเรียนรู้

3.เสริมความแข็งแรง และป้องกันภาวะโรคอ้วนในเด็ก

ตัวอย่างกิจกรรมทางกาย

1.กิจกรรมบทบาทสมมติ โดยผู้ปกครองอาจกำหนดบทบาทให้เด็กๆ หรือให้เด็กเลือกบทบาทด้วยตนเอง และร่วมเล่นไปกับเด็กให้พวกเขาได้เกิดการเรียนรู้ การใช้ อารมณ์ ความคิด ความจำ ความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งให้เด็กได้มีการเคลื่อนไหวระหว่างทำกิจกรรมไปพร้อมกัน

2.ขว้างบอล อาจใช้ลูกบอลเล็ก หรือลูกเทนนิสที่นิ่มๆ โดยขว้างจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง พ่อแม่ผู้ปกครองอาจร่วมกันเล่นกับเด็กๆ ได้ กิจกรรมนี้เน้นให้เด็กเกิดพัฒนาการของกลุ่มกล้ามเนื้อที่ใช้ในการเคลื่อนไหว ในลักษะของการ พุ่ง ทุ่ม ขว้าง และฝึกการควบคุมให้ขว้างสู่เป้าหมาย รวมทังฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กและนิ้วมือในการจับและกำหนดทิศทาง 

3.การวิ่ง เป็นวิธีที่ง่ายไม่ต้องพึ่งอุปกรณ์ สามารถวิ่งบริเวณบ้าน หรือในหมู่บ้านได้ พ่อแม่ผู้ปกครองสามารถชวนเด็กๆ ออกไปวิ่งด้วยกันหากการวิงหนักเกินไป ก็สามารถเปลี่ยนเป็นเดินเร็วสลับวิ่งได้ โดยการวิ่งจะช่วยพัฒนาระบบหัวใจเเละไหลเวียนเลือด กล้ามเนื้อขา แข็งแรงขึ้น รวมทั้งเด็กๆ ยังได้เรียนรู้สิ่งแวดล้อมระหว่างทางอีกด้วย  

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

เสื้อชูชีพผักตบชวา  ฟ้องร้อง  แพร่จากมนุษย์สู่มนุษย์  ทัศนศึกษา ศวปถ. โรงเรียน ป้องกันอุบัติเหตุ พนักงานขับรถ  เวชปฏิบัติ  ศตวรรษ 21  ครู  ธุรกิจท่องเที่ยว  เปิดพื้นที่ทางสังคม  สตช.  แยกขยะ  เหนื่อยง่าย  เทศกาลสำคัญ  ปัจจัยเสี่ยงโรค  ห้องเรียนในความมืด  แพทย์ลงพื้นที่  ส้ม  กล้ามเนื้อหน้าท้อง  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth การลงทุนที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพ การประชุมนานาชาติด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 21 Best Investments for Health เปิดรับบทคัดย่อ  ขับรถประมาท  ขึ้นภาษี ลด การสูบบุหรี่ เด็ก มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  วารสารสารสองล้อ  โครงการทำดีเพื่อแผ่นดิน  น้ำคร่ำ  รพ.รามาธิบดี