ท้องถิ่นขานรับเปิดเทอม New Normal

| |
อ่าน : 1,036

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ท้องถิ่นขานรับเปิดเทอม NEW NORMAL thaihealth

แฟ้มภาพ

เมื่อการเปิดเทอมของเด็กๆที่จะต้องไปเรียนพร้อมกับการใช้ชีวิตวิถีใหม่หรือ NEW NORMAL เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 แล้วท้องถิ่นจะเข้ามามีบทบาทรับมืออย่างไรเพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพที่เดินไปพร้อมกับความปลอดภัยของเด็กในพื้นที่

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) จัดเสวนาออนไลน์ “ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง เตรียมความพร้อมก่อนวันเปิดเทอม” โดยมี นายจิระศักดิ์ แก่นคู่ ผู้อำนวยการกองศึกษา เทศบาลตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ,นางนิภาวรรณ์ หายทุกข์ ปลัดเทศบาลตำบลงิม อำเภอปาง จังหวัดพะเยา ,นายกิตติศักดิ์ สีเหลือง นายก อบต.บางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมการเสวนา ดำเนินรายการโดย นางสาวดวงพร เฮงบุณยพันธ์ ผู้ช่วยผู้จัดการการกองทุน สสส. และ รักษาการผู้อำนวยการสำนัก 3 และ รศ.ดร.ขนิษฐา นัทนทบุตร ผู้อำนวยศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน(ศวช.) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เทศบาลตำบลงิมจะไม่ปล่อยให้ครูอยู่ตามลำพัง   นางนิภาวรรณ์ หายทุกข์ ปลัดเทศบาลตำบลงิม อำเภอปาง จังหวัดพะเยา กล่าวว่า ที่เทศบาลตำบลงิมมีนักเรียนประมาณ 300 คน ได้มีการเตรียมความพร้อมชีวิตวิถีใหม่ ด้วยการเตรียมหน้ากากอนามัยเด็ก 4 ผืนต่อคน และในส่วนของเด็กประถมที่มีเฟสชิลล์เพิ่มขึ้นมาอีก โดยได้รับงบประมาณมาจากสำนักงานหลัประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

นอกจากนี้ ได้มีการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอมด้วยการจัดประชุมผู้ปกครอง เพื่อทำความเข้าใจเรื่องของรูปแบบการเรียนการสอนที่เปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งผู้ปกครองทุกคนมีความเข้าใจดี และในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด ทางพื้นที่ได้มีการใช้แอพคุณลูกเข้ามาช่วยในการทดลองการเรียนการสอนให้กับเด็ก และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นของผู้ปกครอง ทางพื้นที่ได้จำลองสถานการณ์จริงให้ผู้ปกครองเข้าไปดู ไปเห็นอีกด้วย

นางนิภาวรรณ์ กล่าวถึงมาตรการการป้องกันว่า ในพื้นที่ส่วนมากผู้ปกครองจะเป็นคนมาส่งนักเรียนเอง มีการวัดไข้ และปิดแมส และจะเน้นเรื่องการสอนให้นักเรียนรู้จักกับการปรับเปลี่ยนพฤติรรมที่ต่างไปจากเดิม เมื่อเปิดเทอมโรงเรียนจะมีจุดคัดกรอง ห้องเรียนจะมีนักเรียนไม่เกิน 20 คนต่อครู 2 คนต่อ 1 ห้อง การทางอาหารจะสลับเวลาทานอาหาร สำหรับเด็กเล็กที่ต้องมีการนอนกลางวันจะมีการเว้นระยะห่างและกางมุ้งครอบเมื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก มีการเว้นระยะห่าง  ส่วนการเรียนการสอนที่ต้องรวมกลุ่มเป็นจำนวนมากจะมีการแบ่งเป็นฐานเพื่อจำกัดจำนวนนักเรียน นอกจากนี้ต้องส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ในเวลานี้ โดยเฉพาะเรื่องความสะอาด หมั่นล้างมือ

หากเกิดกรณีที่เด็กมีไข้สูงทางโรงเรียนจะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบทันทีเพื่อมารับตัวเด็กไปรักษาต่อ ส่วนการมีกลุ่มไลน์สำหรับครู โรงเรียน ผู้ปกครอง นักเรียนและพื้นที่ จะเป็นเครื่องมือในการสื่อสารกันได้สะดวกขึ้น และมีการประชุมกับผู้บริหารร่วมกับครูทุกเดือน เพื่อรับทราบปัญหา มีการเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกวันศุกร์ ซึ่งจะทำให้ทางเทศบาลรู้ว่าเด็กคนใดเป็นกลุ่มเสี่ยงบ้างโดยทางเทศบาลจะไม่ปล่อยให้ครูอยู่ตามลำพัง

เทศบาลตำบลบ้านแฮด:ต้องมีระบบคัดกรอง สอนให้เด็กรู้จักทำความสะอาดด้วยการล้างมือบ่อยๆ และเว้นระยะห่าง   นายจิระศักดิ์ แก่นคู่ ผู้อำนวยการกองศึกษา เทศบาลตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น   กล่าวว่า ที่บ้านแฮดจะมีนักเรียนชั้นอนุบาลและประถมประมาณ 400 คน เราจะเน้นไปที่กลุ่มนักเรียนใหม่ที่ต้องเตรียมความพร้อม เมื่อวันที่ 22-25 มิถุนายน ทางบ้านแฮดได้มีการประชุมผู้ปกครองถึงเรื่องมาตรการต่างๆ ซึ่งผู้ปกครองทุกคนยินดีที่จะปฏิบัติตามมาตรการต่างๆที่พื้นที่กำหนด และยังมีคู่มือแจกให้ผู้ปกครองด้วย

เมื่อถึงเวลาเปิดเทอมทางโรงเรียนจะมีการตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิ ลงทะเบียน มีสสติ๊กเกอร์ติด จะมีการมาร์คจุดเว้นระยะห่างทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน รวมทั้งโรงอาหาร มีจุดล้างมือตามที่ต่างๆในโรงเรียน ส่วนการเรียนการสอน 1 ห้องเรียนจะมีนักเรียน 20 คน การเรียนการสอนจะเป็นปกติ แต่จะเว้นระยะห่าง และกิจกรรมที่ต้องทำร่วมกันจะให้รวมกันได้ไม่เกิน 5 คน จากนั้นให้สลับหมุนเวียนกันไป ส่วนการทานอาหารจะมีที่ทานอาหาร 2 แห่งจะมีการมาร์คจุดเว้นระยะห่าง และจากเดิมที่เด็กจะต้องตักอหารเอง จะเปลี่ยนมาเป็นแม่ครัวตักให้  แล้วเด็กจะเดินมาหยิบถาดอาหารเอง

นายจิระศักดิ์  กล่าวว่า ในส่วนตัวคิดว่าเด็กใส่แมสตลอดเวลาคงจะอึดอัด ทางโรงเรียนจึงต้องมีระบบคัดกรอง สอนให้เด็กรู้จักทำความสะอาดด้วยการล้างมือบ่อยๆ และเว้นระยะห่าง

“หนักใจเรื่องของครูพละ  ซึ่งตนได้มอบหมายให้ครูพละไปออกแบบการจัดกิจกรรม ในแต่ละห้องจะมีไลน์และเบอร์โทรของผู้ปกครองเพื่อสะดวกในการติดต่อ แต่หากมีเด็กไม่สบายขึ้นมาครูประจำชั้นจะประสานกับผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อนำส่งต่อ” นายจิระศักดิ์ กล่าว

อบต.บางคล้า:เพิ่มพื้นที่ล้างมือ

ด้าน   นายกิตติศักดิ์ สีเหลือง นายก อบต.บางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา บอกว่า มีโรงเรียนที่ได้รับการถ่ายโอนอยู่ในความดูแลของ อบตเพียง 1 โรงเรียน จากทั้งหมด 4 โรงเรียน การทำงานจึงเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างโรงเรียนและ อบต. หลังจากพูดคุยกับผู้ปกครอง ทำให้ทราบว่า ผู้ปกครองอยากจะให้เด็กได้ไปโรงเรียน และทางท้องถิ่นได้ให้ทางโรงเรียนเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ก่อนจะถึงวันเปิดเทอม ที่ต้องมีความปลอดภัยต่อตัวเด็ก และมาตรฐานการเรียนต้องเป็นไปตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้ มีการเตรียมทีวีเพื่อใช้เรียนเสริมทุกห้อง แต่ที่เป็นห่วงคือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จึงให้แม่บ้านเข้ามาดูแลเรื่องความสะอาด

หากเกิดเหตุเด็กป่วยจะให้ผู้ปกครองมารับทันที ในการทำงานจะมีการตั้งกลุ่มไลน์กับศูนย์ต่างๆทำงานร่วมกันเมื่อเกิดอะไรขึ้นมาจะมีการรายงานเข้ามา หากคนในสังคมเข้ามาช่วยกันเฝ้าระวังกันเอง ทุกอย่างจะเชื่อมโยงกัน ผลที่ได้จะออกมาดี

“เราไม่ค่อยมั่นใจว่าเด็กจะใส่แมสได้ตลอดเวลา เราจึงมีมาตรการความปลอดภัยให้กับโรงเรียนด้วยการเพิ่มพื้นที่ล้างมือ” นายกิตติศักดิ์ กล่าว

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา - ชีวิตดีเริ่มที่เรา
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม