หนุนป้องกันอุบัติเหตุจราจร ภาคเหนือตอนล่าง

โดย
| |
อ่าน : 110

ที่มา : เว็บไซต์สยามรัฐ

หนุนป้องกันอุบัติเหตุจราจร ภาคเหนือตอนล่าง thaihealth

แฟ้มภาพ

การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย โดย จ.กำแพงเพชร ได้ร่วมกับสื่อมวลชนในพื้นที่ ขับเคลื่อนโครงการป้องกันอุบัติเหตุจราจรในระดับจังหวัด พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง

ที่ห้องประชุมโรงแรมชากังราวริเวอร์วิว จังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดโครงการสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรในระดับจังหวัด ภาคเหนือตอนล่าง ตามโครงการสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจร (สอจร.) ภาคเหนือตอนล่าง โดยมีนายแพทย์ ประดิษฐ์ รุ่งพิบูลโสภิษฐ์ ประธาน สอจร. ภาคเหนือตอนล่าง เปิดการประชุม พร้อมมอบนโยบายแนวคิดการขับเคลื่อนงาน สอจร.ภาคเหนือตอนล่าง สู่การลดอุบัติเหตุทางถนน และบทบาทสื่อมวลชนในการลดอุบัติเหตุทางถนนภาคเหนือตอนล่าง

ทั้งนี้ ได้มีทีมงานวิทยากรสื่อสารมวลชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) แล้วเปิดเวทีเสวนา ชวนคิดชวนมอง บทบาทและคุณค่าของสื่อมวลชนกับการขับเคลื่อนงานความปลอดภัยทางถนน ในหัวข้อ สื่อมวลชนกับการทำงานแบบมีส่วนร่วม กับภาคีเครือข่ายความปลอดภัยทางถนน พร้อมการสร้างเครือข่ายและกลไกการขับเคลื่อนงานความปลอดภัยทางถนน ของสื่อมวลชนในการลดอุบัติเหตุทางถนน โดยมีตัวแทนสื่อมาร่วมด้วยอาทิจังหวัด  สุโขทัย ตาก พิษณุโลก นครสวรรค์ กำแพงเพชร อุทัยธานี ชัยนาท เข้าร่วมประชุม

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม