เผยมาตรการป้องกันโควิด-19 ในเรือนจำ

โดย
| |
อ่าน : 272

ที่มา : เว็บไซต์สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

เผยมาตรการป้องกันโควิด-19 ในเรือนจำ thaihealth

แฟ้มภาพ

เรือนจำอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ดำเนินการผ่อนคลายตามมาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 กำหนดมาตรการเยี่ยมญาติใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

นายอนุสรณ์ มณีแดง ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอตะกั่วป่า กล่าวว่า เรือนจำอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา กำหนดมาตรการเยี่ยมญาติใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เพื่อดำเนินการผ่อนคลายตามมาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19

โดยกำหนดมาตรการเยี่ยมญาติ ดังนี้

1. เปิดให้เยี่ยมผู้ต้องขังสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ต่อผู้ต้องขัง 1 คน   และอนุญาตให้ญาติสามารถเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังได้เพียง 2 คน/ครั้ง โดยที่ญาติจะต้องมีรายชื่อตามผู้ต้องขังได้ลงชื่อไว้ ในระบบเยี่ยมญาติของเรือนจำเท่านั้น

2. ญาติที่ประสงค์เข้าเยี่ยมผู้ต้องขัง จะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยมีการใส่อนามัยหรือผ้าปิดจมูก และจะต้องมีการตรวจวัดอุณหภูมิ พร้อมกรอกเอกสารที่จุดคัดกรองก่อนเข้าเยี่ยมทุกครั้ง

3. กรณีเยี่ยมผู้ต้องขังทางไกล ผ่านจอภาพด้วยแอพพลิเคชัน ทางเรือนจำจะดำเนินการลบรายชื่อติดต่อของญาติที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดพังงา เพื่อสงวนสิทธิ์เฉพาะญาติที่อยู่ต่างจังหวัดเพียงเท่านั้น โดยสามารถเยี่ยมผู้ต้องขังทางไกลผ่านจอภาพด้วยแอพพลิเคชัน เดือนละ 1 ครั้ง ทุกวันพุธยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม