เปิดตลาดเมืองกระท้อน สะโตยสตูล

| |
อ่าน : 1,387

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

เปิดตลาดเมืองกระท้อน สะโตยสตูล thaihealth

แฟ้มภาพ

 

เปิดตลาดเมืองกระท้อนสตูล  สะโตยสตูล และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวิถีเกษตร

นายวีรนันทน์  เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดงาน "เมืองกระท้อนสตูล สะโตยสตูล และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวิถีเกษตร" โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สตูล ร่วมกับวิสาหกิจ ท่องเที่ยวชุมชนเชิงนิเวศและวิถีเกษตรกลุ่มเขาโต๊ะกรัง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จ.สตูล สภาองค์กรชุมชน ต.ควนโดน และภาคีเครือข่ายภาครัฐ และภาคประชาสังคม ร่วมกันจัดขึ้นที่บริเวณลานด้านหน้า  Satun Geopark Fateway องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  เพื่อประชาสัมพันธ์กระท้อน จ.สตูล  สะโตยสตูล  อันเป็นผลไม้ที่เป็นชื่อประจำจังหวัด สู่การเป็นผลไม้ของฝากขึ้นชื่อ และส่งเสริมให้เกษตรกรประชาชนทั่วไปหันมาให้ความสำคัญการปลูกกระท้อนซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจำ จ.สตูล มากยิ่งขึ้น  

พร้อมทั้งเปิดพื้นที่การท่องเที่ยวชุมชนเชิงนิเวศและวิถีเกษตรกลุ่มเขาโต๊ะกรังซึ่งครอบคลุมพื้นที่ชุมชนบ้านนาปริก  บูเก็จยามู  และดูสน อีกทั้งเพื่อระดมความคิดและแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนท่องเที่ยวในพื้นที่เชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจของชุมชนในมิติอื่นๆ นำไปสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพในชุมชนของตนเองอย่างยั่งยืน
 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม