ทำไมต้องชวนเด็กออกมาเล่น

โดย
| |
อ่าน : 340

ที่มา : เอกสารความรู้ออกมาเล่น แอคทีฟ 60 นาทีทุกวัน

ทำไมต้องชวนเด็กออกมาเล่น thaihealth

แฟ้มภาพ

ขณะที่เด็กเล่น สมองจะสั่งการให้อวัยวะต่าง ๆ เคลื่อนไหวอย่างสัมพันธ์กัน ส่งผลดีต่อสติปัญญาและการเรียนรู้ของเด็ก แต่หากเด็กไม่ออกมาเล่น อย่างเพียงพอ จะเสี่ยงมีพัฒนาการล่าช้า สุขภาพจะไม่ค่อยแข็งแรง มีภาวะเฉื่อยชาเนือยนิ่งสูง โดยจากการสำรวจพบว่า

1. เด็กไทยมีกิจกรรมทางกาย ร้อยละ 26.4 ในปี 2559 จากระดับกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ (สะสมอย่างน้อย 60 นาทีต่อวัน)

2. เด็กไทยใช้เวลาอยู่หน้าจอ เฉลี่ยวันละ 3.1 ชั่วโมงต่อวัน

3. ขาดทักษะการเข้าสังคม และการเรียนรู้ การอยู่ร่วมกับผู้อื่นผ่านการเล่น

4. มีภาวะเฉื่อยและเนือยนิ่ง ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม