โรงทานวิถีใหม่ ห่างไกลโควิด-19

| |
อ่าน : 296

ที่มา : คู่มือชีวิตวิถีใหม่ ชีวิตดีเริ่มที่เรา

โรงทานวิถีใหม่ ห่างไกลโควิด-19 thaihealth

เเฟ้มภาพ

วัดหลายแห่งมีโรงครัวเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับญาติโยมที่เดินทางมาทำอาหารที่วัด เมื่อมีงานบุญแต่ละครั้งอยู่แล้ว ดังนั้นอาจจะมีการจัดทำโรงทานทำอาหารแจกคนในโอกาสต่างๆ อยู่บ่อยๆ จึงควรคำนึงถึงความสะอาด ทั้งส่วนของคนทำอาหารและคนรับอาหารด้วย 

1.จัดในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเท

2.ครัวแบ่งเป็นสัดส่วนเพื่อความสะอาด สำหรับล้างวัตถุดิบ หั่นและเตรียมส่วนผสม และพื้นที่ปรุงอาหาร

3.เตรียมสบู่ไว้ให้คนทำอาหารล้างมือก่อน และหลังทำอาหารเสมอ

4.ทำความสะอาดครัวและกำจัดขยะทุกวัน เพื่อลดการสะสมของเชื้อไม่ให้ปนเปื้อน การทำอาหารครั้งต่อไป 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม