จ.หนองบัวลำภู เตรียมขับเคลื่อนงดเหล้าเข้าพรรษา

โดย
| |
อ่าน : 291

ที่มา : เว็บไซต์สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

จ.หนองบัวลำภู เตรียมขับเคลื่อนงดเหล้าเข้าพรรษา thaihealth

แฟ้มภาพ

ใกล้เข้าสู่ช่วงเข้าพรรษา ทางจังหวัดหนองบัวลำภู จึงจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงขับเคลื่อนนโยบาย งดเหล้าเข้าพรรษา หนุนเสริมงานบุญประเพณีปลอดเหล้าปลอดภัย ต้าน Covid-19

นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธาน “พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ขับเคลื่อนนโยบายงดเหล้าเข้าพรรษา หนุนเสริมงานบุญประเพณีปลอดเหล้าปลอดภัยต้าน Covid-19 จังหวัดหนองบัวลำภู 8 หน่วยงาน 6 อำเภอ” ณ ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดหนองบัวลำภู ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะและป้องกันปัจจัยเสี่ยง ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของประชาชนทั่วไป และเนื่องด้วยประเทศไทยนั้น มีงานบุญประเพณีและเทศกาลสำคัญต่างๆ อยู่มากมาย ซึ่งจากการดำเนินงานแบบเดิมอาจทำให้เกิดปัจจัยเสี่ยงในการแพร่ระบาดของ Covid-19 เนื่องจากเป็นการรวมกลุ่มของคนจำนวนมากและเมื่อมีการเฉลิมฉลองด้วยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อาการมึนเมาด้วยฤทธิ์สุราจะทำให้ขาดการดูแลสุขภาพที่จำเป็น เช่น การล้างมือการสวมหน้ากากอนามัย หรือการเว้นระยะห่างทางสังคม

เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดหนองบัวลำภู ภายใต้การสนับสนุนของ สสส. จึงได้เห็นควรให้มีแนวทางปฏิบัติร่วมกันที่เหมาะสม เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว โดยมีหลักยุทธศาสตร์หลัก 5 ประการ ได้แก่ 1. ชุมชนสู้คนสู้เหล้า 2. เฝ้าระวังการกระทำผิดกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 3. หนุนเสริมงานบุญประเพณีปลอดเหล้า 4. พัฒนาศักยภาพเยาวชนลดนักดื่มหน้าใหม่และ 5. สนับสนุนเครือข่ายภาคีเข้มแข็ง

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม