เปิดศูนย์กระตุ้นออกกำลังกาย - เล่นกีฬา

| |
อ่าน : 1,246

ที่มา :  ข่าวสด

เปิดศูนย์กระตุ้นออกกำลังกาย - เล่นกีฬา thaihealth

มหิดลเปิดศูนย์กระตุ้นออกกำลังกายเล่นกีฬา   มุ่งผนึกกำลังภาคีเครือข่ายฟื้นระดับการมีกิจกรรมทางกาย การเล่นกีฬาของคนไทยให้กลับคืนสู่ระดับปกติหลังพ้นวิกฤตไวรัส

เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.63 ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่าย จัดงานแถลงข่าวเปิดศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (TPAK) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมเสวนาออนไลน์ในหัวข้อ "ความสำคัญของกิจกรรมทางกายกับคนไทย บนชีวิตวิถีใหม่" มุ่งผนึกกำลังภาคีเครือข่ายฟื้นระดับการมีกิจกรรมทางกาย การเล่นกีฬาของคนไทยให้กลับคืนสู่ระดับปกติหลังพ้นวิกฤตไวรัส

ผศ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา หัวหน้า TPAK กล่าวว่า TPAK การส่งเสริมให้เกิดการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในกิจกรรมสุขภาพและกีฬามวลชน ด้วยกระบวนการวิจัยและพัฒนา"เล่น เรียน รู้" ให้เด็กนักเรียน และเป็นต้นแบบโครงการส่งเสริมเด็กขององค์การอนามัยโลก และกรณีศึกษาในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา นำไปสู่การใช้เป็นฐานข้อมูลในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกายอย่างเพียงพอ เหมาะสำหรับเด็กไทย ซึ่งจะต่อยอดไปสู่การเป็นนักกีฬาที่สำคัญ และยังจะมีโอกาสสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติในอนาคต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม