ชุมชนรอบนอก เสี่ยง"ฝุ่นพิษ"กว่าคนเมือง

โดย
| |
อ่าน : 2,390

มลภาวะทางอากาศ

 

               ดร.ทิพวรรณ ประภามณฑล หัวหน้าโครงการวิจัยการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจากการสัมผัสอนุภาคฝุ่นในอากาศในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย เปิดเผยว่า ในปี พ.ศ. 2551 - 2552 ศูนย์วิจัยด้านมลภาวะและอนามัยสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการวิจัยเรื่อง "การพัฒนากระบวนการรับรู้ผลกระทบทางสุขภาพจากมลพิษอนุภาคฝุ่นในอากาศ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน-กรณีศึกษาในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย" โดยการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ศึกษาในกลุ่มนักเรียน อายุ 11 - 14 ปี ในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน แบ่งเป็นนักเรียนในเขตเมือง 115 คน และเขตนอกเมือง 248 คน โดยการตรวจสาร 1-โอเอชพี ในปัสสาวะ ซึ่งเป็นสารบ่งชี้ชีวภาพ ของการสัมผัสสารพีเอเอช

             

               จากการศึกษาพบว่า กลุ่มเด็กนักเรียนนอกเมืองสัมผัสสารพีเอเอช (pahs) มากกว่ากลุ่มเด็กนักเรียนในเมือง ปริมาณฝุ่นพีเอ็ม 10 ในบริเวณโรงเรียน และในห้องเรียนในพื้นที่นอกเมืองสูงกว่าโรงเรียนในเมือง ชุมชนในพื้นที่นอกเมืองมีการเผาในที่โล่ง เช่น เผาเศษไม้ ใบไม้ และขยะในบริเวณบ้านเรือนมากกว่าในชุมชนเมือง และประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจ อันตรายต่อสุขภาพจากการสัมผัสอนุภาคฝุ่นขนาดเล็กในอากาศ ซึ่งจากผลการวิจัยดังกล่าว ทำให้พบว่าประชาชนที่อาศัยอยู่พื้นที่นอกเมือง เสี่ยงต่อการได้รับสารพิษจากฝุ่นขนาดเล็กที่เกิดจากการเผาไหม้ มากกว่าประชาชนที่อาศัยอยู่ในเมือง

 

              ดังนั้นในปี พ.ศ. 2552-2553 วช.จึงสนับสนุนงบประมาณวิจัยแก่ศูนย์วิจัยด้านมลภาวะและอนามัยสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อขยายพื้นที่ศึกษาให้ครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเพื่อประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจากการสัมผัสอนุภาคฝุ่นในอากาศใน 5 จังหวัดภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยอย่างเต็มรูปแบบ

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า

 

 

 

update 11-12-52

 

อัพเดทเนื้อหาโดย : กิตติยา  ธนกาลมารวย

 

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม