สตูลตั้ง อสม.นักเรียน ช่วยดูแลโควิด-19 ในโรงเรียน

โดย
| |
อ่าน : 2,059

ที่มา : มติชนออนไลน์

สตูลตั้ง อสม.นักเรียน ช่วยดูแลโควิด-19 ในโรงเรียน thaihealth

แฟ้มภาพ

โรงเรียนบ้านคลองขุด จ.สตูล ตั้ง อสม.นักเรียน ช่วยดูแลโควิด-19 ในโรงเรียนช่วงเปิดเทอม โดยฝึกอบรมให้ความรู้ จากสาธารณสุข สามารถช่วยสอดส่องเพื่อนนักเรียน ที่มีอาการผิดปกติให้รีบแจ้งครูทันที

ที่โรงเรียนบ้านคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ทางโรงเรียนเร่งพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อทำความสะอาดทุกห้องเรียน  ทั้งก่อนและหลังเรียน เพื่อให้แน่ใจว่าทุกห้องเรียนสะอาดเพียงพอ และพร้อมที่จะรับนักเรียนเข้ามาเรียน ในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 กรกฎาคม 2563 นี้ พร้อมแผนรับมือ เริ่มตั้งแต่จุดคัดกรองนักเรียนเข้า การตรวจวัดอุณหภูมิ การเว้นระยะห่าง การห้ามผู้ปกครองเข้า ภายในบริเวณโรงเรียน เป็นส่วนหนึ่งในมาตรการเฝ้าระวัง ไม่ให้เกิดการแพร่ของโควิด-19 ภายในโรงเรียน

มาตรการแจกหน้ากากอนามัยฟรีให้กับนักเรียน มาตรการเว้นระยะห่างภายในห้องเรียนเริ่มจาก 20 ห้องเป็น 26 ห้อง การเว้นระยะห่างระหว่างพักนักรับประทานการอาหาร การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่ไม่มีอันตรายต่อเด็กนักเรียน เพื่อให้ผู้ปกครองมั่นใจถึงความพร้อมของโรงเรียน

นายเทียนชัย พิสิฐธาดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองขุด   กล่าวว่า นอกจากนี้ยังได้เตรียมชุด “อสม.นักเรียน” ร่วมเฝ้าระวัง เนื่องจากเห็นว่านักเรียนด้วยกันจะสามารถช่วยสอดส่องเพื่อนนักเรียนด้วยกันได้ ที่มีอาการผิดปกติให้รีบแจ้งครูทันที โดย อสม.นักเรียน จะต้องผ่านการฝึกอบรมให้ความรู้ จากสาธารณสุขเพื่อให้ทราบแนวทางปฏิบัติ ทั้งการป้องกันตัวเองและการดูแลคนอื่น

โดยทางโรงเรียนเห็นว่า การที่ประเทศประสบความสำเร็จสามารถควบคุมโรคโควิด-19 ไว้ได้ จากระบบ อสม.จึงต้องการนำมาใช้ในโรงเรียน เป็นอีกหนึ่งความมั่นใจ ต่อผู้ปกครองด้วยว่าทางโรงเรียนมีมาตรการที่พร้อม จะดูแลบุตรหลานในเปิดเทอมนี้

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม