ใช้ปัญหาสังคม เป็นโอกาสสอนลูก

โดย
| |
อ่าน : 674

ที่มา : หนังสือเรื่องอินโฟกราฟฟิก สุขภาพจิตสำหรับวัยรุ่น งานประชาสัมพันธ์ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

ใช้ปัญหาสังคม เป็นโอกาสสอนลูก thaihealth

แฟ้มภาพ

ข่าวความรุนแรงในสังคม หากลูกมีความเข้าใจผิด ๆ พ่อแม่ต้องช่วยลูกอธิบายเหตุการณ์ ให้เห็นว่า ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการกระทำผิดคืออะไร เพราะเด็กหรือวัยรุ่นอาจยังไม่เห็นว่า มีความร้ายแรง ไม่ควรปฏิบัติตามอย่างไร

1. การฝึกให้ลูกเป็นคนเอาใจเขา มาใส่ใจเรา

2. ฝึกทักษะการจัดการอารมณ์ โดยเฉพาะความโกรธ

3. ฝึกทักษะการคิด ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา

4. การฝึกการหลีกเลี่ยง ยาเสพติด

5. การเสพสื่อให้ฉลาด พ่อแม่ควรใช้เวลาในการดูสื่อต่าง ๆ ร่วมกับลูก

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม