วิธีดูแลลูก ในโลกยุคไซเบอร์

โดย
| |
อ่าน : 695

ที่มา : หนังสือเรื่องอินโฟกราฟฟิก สุขภาพจิตสำหรับวัยรุ่น งานประชาสัมพันธ์ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

วิธีดูแลลูก ในโลกยุคไซเบอร์ thaihealth

แฟ้มภาพ

ทุกวันนี้เทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเด็ก ๆ มากขึ้น โดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือ ดังนั้น เมื่อเลือกที่จะให้โทรศัพท์กับลูก ก็ต้องสอนให้ก้าวนำเทคโนโลยี และใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเหมาะสม

1. สร้างวินัยและความรับผิดชอบ ตั้งแต่เล็ก ๆ

2. แบ่งเวลาเล่น คอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน

3. ใช้มาตรการทางการเงิน จำกัดจำนวนในการใช้

4. ฟังและพูดดีต่อกัน จะไม่เกิดการทะเลาะกัน

5. จับถูก ชื่นชม และให้กำลังใจลูก ๆ

6. กำหนดกติการ่วมกัน และบังคับใช้แบบอ่อนโยน

7. สร้างรอยยิ้มเล็ก ๆ ในครอบครัว

8. เข้าใจลูกว่าชอบอะไร ไม่ชอบอะไร

9. ต้องมีเวลาคุณภาพ ให้กับลูก

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม