ชูความสำเร็จโมเดล "คลองเตยปันกันอิ่ม" ฝ่าวิกฤตสู่โอกาสเกื้อกูลสังคม

| |
อ่าน : 2,997

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

ชูความสำเร็จโมเดล

สสส.-เครือข่ายพุทธิกา ชูความสำเร็จโมเดล "คลองเตยปันกันอิ่ม" ฝ่าวิกฤตสู่โอกาสเกื้อกูลสังคม ดึงพ่อค้า-แม่ค้าเป็นสะพานบุญ เดินหน้าชวนชาวไทยต่อยอดปรากฏการณ์แบ่งปัน "ชุมชนอิ่มท้อง ร้านค้าอยู่รอด" ให้ยั่งยืนในสังคม

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ที่อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกับ มูลนิธิเครือข่ายพุทธิกา จัดงานเสวนา 'ปันกันอิ่ม จากวิกฤตสู่โอกาสเกื้อกูลสังคม' เปิดโมเดลความสำเร็จ 'คลองเตยปันกันอ่ิม' ช่วงวิกฤตโควิด-19 ที่สร้างปรากฏการณ์ใหม่ของการแบ่งปัน 'ชุมชนอิ่มท้อง ร้านค้าอยู่รอด' พร้อมเดินหน้าขยายอีก 5 ชุมชน ภายใต้แนวคิด 'ปันกันอิ่ม' ลดผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคมในระดับชุมชนได้อย่างยั่งยืน

ชูความสำเร็จโมเดล

พระไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต และประธานมูลนิธิเครือข่ายพุทธิกา กล่าวว่า แนวคิด 'ปันกันอิ่ม' เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2561 มูลนิธิเครือข่ายพุทธิกา ภายใต้การสนับสนุนของ สสส. ริเริ่มโครงการปันกันอิ่ม เพื่อให้คนไทยสามารถทำบุญได้ง่าย เพียงมีเงิน 20-30 บาท วิธีการคือ นำเงินไปฝากไว้กับแม่ค้าหรือซื้ออาหารฝากพ่อค้า-แม่ค้าไว้ จากนั้นพ่อค้า-แม่ค้าจะให้กับคนที่ไม่มีอาหารกิน ทำให้คนที่เดือดร้อนได้รับสิ่งที่บรรเทาความทุกข์ นับเป็นการทำบุญที่น่าอนุโมทนามาก ที่อาตมาเรียกว่าเป็นการทำบุญก็เพราะว่าผู้ให้ได้สละเงิน สละสิ่งของ หรืออาหารให้แก่ผู้ที่เขาเดือดร้อนก็ถือว่าเป็นการทำบุญเรียกว่าเป็นการบำเพ็ญทาน ภาษาบาลีเรียกว่าทานมัย การทำบุญไม่ได้แปลว่าจะต้องทำกับพระหรือไม่จำเป็นต้องถวายวัด ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรทำกันมากๆ ทำได้ง่ายและก็เป็นการทำบุญอย่างหนึ่งเกิดทั้งประโยชน์แก่ผู้รับและผู้ให้ ผู้รับก็มีความสุข ผู้ให้ก็มีความสุข สุขที่ใจสมกับที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าผู้ให้ความสุขย่อมได้รับความสุข ​

ชูความสำเร็จโมเดล

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการสำนักงานกองทุน สสส. กล่าวว่า แนวคิดปันกันอิ่มภายใต้โครงการฉลาดทำบุญ เปิดโอกาสให้คนในสังคมได้เข้าถึงประสบการณ์ในการพัฒนาสุขภาวะทางปัญญาผ่านการให้และแบ่งปัน 'โครงการปันกันอิ่ม' ถือเป็นนวัตกรรมการทำบุญรูปแบบใหม่จากบทเรียนวิกฤตโควิด-19 ที่ทำได้ในชีวิตประจำวัน เหมาะกับยุคสมัยโดยใช้คูปองแทนการให้เงิน และการแบ่งปันนั้นเป็นเรื่องสำคัญที่จะช่วยหนุนเสริมให้สังคมอยู่รอด โดยมีกลไกคือร้านขายอาหารเป็น 'สะพานบุญ' เชื่อมระหว่างผู้ให้และผู้รับ วิธีนี้นอกจากช่วยให้ผู้รับอิ่มท้องแล้ว ร้านอาหารในชุมชนก็อยู่รอด ทำให้ในชุมชนมีเงินหมุนเวียน นับได้ว่าเป็นมิติใหม่ของการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในระดับชุมชนที่จะช่วยให้เกิดสังคมที่มีความเกื้อกูล มีวิถีชีวิตสุขภาวะที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต ขณะนี้มีร้านเข้าร่วมโครงการ 68 ร้านค้า และศูนย์อาหาร 1 แห่ง

ชูความสำเร็จโมเดล

นางสาวอภิญญา จารุวัฒนชัยกุล เจ้าหน้าที่โครงการคลองเตยดีจัง กล่าวว่า โครงการ "คลองเตยปันกันอิ่ม" เป็นภาคประชาสังคมที่ทำงานในพื้นที่นำแนวคิดปันกันอิ่มเข้าไปประยุกต์ช่วยเหลือคนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบทั้งจากการว่างงานและกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อ โดยมีวิธีการคือ นำคูปองอาหารไปมอบให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในชุมชนแทนเงินสดที่ได้จากการรับบริจาคมาจากผู้ใจบุญ เพื่อนำไปซื้ออาหารกับร้านค้าของชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ โดยหน้าที่ของร้านค้า คือ ทำอาหารที่สดใหม่ ปลอดภัยให้กับผู้บริโภค โครงการคลองเตยปันกันอิ่มแจกคูปองให้กับทุกคนในชุมชนเป็นเวลา 3 เดือน และจะขยายไปยังชุมชนอื่นอีก 5 ชุมชน โดยให้ผู้นำในชุมชนนั้น ๆ เป็นผู้ดำเนินงานเอง เพื่อให้เหมาะสมกับบริบทชุมชน โดยมีเจ้าหน้าที่โครงการคลองเตยดีจังเป็นผู้คอยแนะนำ

ชูความสำเร็จโมเดล

นอกจากนี้ ภายในงานเสวนายังมี นายสมศักดิ์ เชี่ยวชาญยนต์ เจ้าของร้านมาราธอน ข้าวหมูทอด คุณเชษฐา มั่นคง ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก คุณสุรนาถ แป้นประเสริฐ จากชุมชนวัดโพธิ์เรียง และอดีตนางเอกละคร 'ดา - ชฎาพร รัตนากร' มาร่วมแบ่งปันแนวทางการนำแนวคิดปันกันอิ่มไปต่อยอดในอนาคต สำหรับร้านค้าหรือบุคคลทั่วไปที่สนใจร่วมโครงการปันกันอิ่มกับเครือข่ายมูลนิธิพุทธิกา สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เพจเฟซบุ๊ก : พุทธิกา ฉลาดทำบุญด้วยจิตอาสา

ชูความสำเร็จโมเดล

ชูความสำเร็จโมเดล

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม