ย้ำมาตรการผ่อนปรน "ฟิตเนส" จำกัดคน - เว้นระยะห่าง

| |
อ่าน : 1,578

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ

ย้ำมาตรการผ่อนปรน

เเฟ้มภาพ

กรมอนามัย ย้ำมาตรการผ่อนปรน "ฟิตเนส" ป้องกัน โควิด-19 "จำกัดคน - เว้นระยะห่าง"

แพทย์หญิง พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังการติดตามการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนของสถานประกอบการฟิตเนส เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โรคโควิด-19 (COVID-19) ณ ห้องออกกำลังกาย (ฟิตเนสกรมอนามัย) อาคาร 6 ชั้น 2 กรมอนามัย ว่า จากมาตรการผ่อนปรนสถานประกอบการประเภทสถานที่ออกกำลังกาย หรือ ฟิตเนส ที่ต้องมีการคุมเข้มด้านความสะอาดและปฏิบัติตามแนวทางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด สำหรับผู้ประกอบการต้องมีการกำหนดจุดลงทะเบียนคัดกรองผู้เข้าใช้บริการ ส่วนพนักงาน และเทรนเนอร์ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 - 2 เมตร และจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการไม่ให้แออัด รวมทั้งทำความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องออกกำลังกาย บริเวณที่นั่ง มือจับ ผิวสัมผัสร่วม และทำความสะอาดห้องน้ำ ห้องสุขา อย่างน้อยทุก 2 ชั่วโมง

แพทย์หญิง พรรณพิมล กล่าวต่อไปว่า ในส่วนของผู้มาใช้บริการต้องลงทะเบียนผ่าน แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” และสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเมื่อเข้าใช้บริการฟิตเนส ช่วงขณะที่ออกกำลังกายสามารถถอดออกได้ เพราะเนื่องจากเวลาออกกำลังกาย ร่างกายจะต้องการออกซิเจนมากขึ้น สังเกตได้จากการหายใจเร็วขึ้น การสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าจะทำให้ร่างกายได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอ รวมทั้งควรเพิ่มระยะห่างในการใช้อุปกรณ์สำหรับออกกำลังกาย หลีกเลี่ยงการพูดคุยระยะใกล้ชิดกัน และล้างมือบ่อยๆ ไม่ใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก และหลีกเลี่ยงการอยู่บริเวณที่มีผู้มาใช้บริการจำนวนมาก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

สำหรับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของกรมอนามัยนั้น ได้มีการคัดกรองเจ้าหน้าที่ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง และสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะปฏิบัติหน้าที่ ยกเว้นขณะสอนคลาสในห้องกิจกรรม รวมทั้งจำกัดจำนวนผู้รับบริการไม่เกิน 35 คน โดยแบ่งออกเป็น 3 โซน ได้แก่ โซนที่ 1 การออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอ จำกัดจำนวน 18 คน แบ่งเป็น ลู่วิ่ง จำนวน 8 คน จักรยาน จำนวน 8 คน เครื่องเดินวงรี จำนวน 2 คน โดยใช้เวลาไม่เกิน 30 นาที โซนที่ 2 การออกกำลังกายโดยใช้อุปกรณ์ จำกัดจำนวน 7 คน ให้ใช้เวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง และโซนที่ 3 ห้องกิจกรรม จำกัดจำนวน 8 - 10 คน แบ่งเป็น 2 คลาส โดยสามารถจองได้เพียง 1 คลาสต่อวัน

นอกจากนี้ ได้มีการกำหนดระยะห่างระหว่างที่นั่ง จุดออกกำลังกาย และอุปกรณ์ออกกำลังกาย 1 - 2 เมตร รวมทั้งมีการทำความสะอาดบริเวณผิวสัมผัสร่วม และอุปกรณ์ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ ขอเชิญชวนให้ประชาชนออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย ที่สำคัญ ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัดด้วย 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม