กำหนดการ แถลงข่าว ส่องสถานการณ์ยาเสพติดช่วงโควิดระบาด ลดน้อยลงหรือเพิ่มขึ้น

โดย
| |
อ่าน : 431
กำหนดการ
แถลงข่าว “ส่องสถานการณ์ยาเสพติดช่วงโควิดระบาด ลดน้อยลงหรือเพิ่มขึ้น”
จัดโดย สสส. ร่วมกับ ศูนย์ศึกษาปัญหาการเสพติด (ศศก.)
ในวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 10.45 น.
ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. ซ.งามดูพลี ถ.พระราม 4 
 
10.45 น.     • เปิดผลสำรวจการรับรู้ถึงความเสี่ยงและพฤติกรรมการใช้สารเสพติด
ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 
• วิเคราะห์ความน่าจะเป็นการปลดล็อคใบกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติด 
ร่วมพูดคุยโดย : 
• ดร.สุริยัน บุญแท้ ผู้จัดการศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ (SAB) 
: ผลการสำรวจการรับรู้ถึงความเสี่ยงและพฤติกรรมการใช้สารเสพติด ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  (กรณีศึกษาจากประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ใน 15 จังหวัดทั่วประเทศ) 
• รศ.พญ.รัศมน กัลยาศิริ ผู้จัดการศูนย์ศึกษาปัญหาการเสพติด (ศศก.) 
: ผลของการใช้ยาเสพติดต่อจิตประสาทโดยเฉพาะเด็กและวัยรุ่น
• นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน สสส. 
: ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) กับการเฝ้าระวังสถานการณ์ยาเสพติดในวัยรุ่น 
(ครอบครัว ชุมชน สังคม จะช่วยเป็นส่วนในการป้องกันเยาวชนไทยให้ห่างไกลยาเสพติดอย่างไร) 
 
 
 
 
 
ที่มา : ศูนย์ศึกษาปัญหาการเสพติด (ศศก.)

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม