ตั้งศูนย์พัฒนาพระ-เณรติวรู้สิทธิสุขภาพ

| |
อ่าน : 559

ที่มา : เดลินิวส์

ตั้งศูนย์พัฒนาพระ-เณรติวรู้สิทธิสุขภาพ thaihealth

แฟ้มภาพ

โครงการหลักประกันสุขภาพวิถีพุทธ มีเป้าหมายจัดตั้งศูนย์ประสานงานและดำเนินการพัฒนาศักยภาพพระภิกษุสามเณร ให้มีความรู้ และรักษาสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพของคณะสงฆ์ ตามสิทธิที่ปรากฏในธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ 

พระเทพเวที (พล อาภากโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม รักษาการเจ้าคณะภาค 6 ในฐานะคณะกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา (คปพ.) กล่าวว่า การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาที่กำลังดำเนินการอยู่ตามแผนปฏิรูปฉบับที่ 1 นั้น มีงานสำคัญที่ฝ่ายปกครองบูรณาการกับฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ คือ โครงการหลักประกันสุขภาพวิถีพุทธ มีเป้าหมายจัดตั้งศูนย์ประสานงานและดำเนินการพัฒนาศักยภาพพระภิกษุสามเณร ให้มีความรู้ และรักษาสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพของคณะสงฆ์ ตามสิทธิที่ปรากฏในธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ โดยจะตั้งศูนย์ดังกล่าวที่วัด ที่โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และ ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.)

พระเทพเวที กล่าวต่อไปว่า คณะสงฆ์ได้มอบหมายให้ มจร. โดยกองกิจการนิสิตเป็นผู้รับผิดชอบ ประสานงาน และดำเนินการ มีองค์กรภาคีเครือข่ายคือ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ให้ทุนสนับสนุนการดำเนินการ 

ทั้งนี้ โครงการหลักประกันสุขภาพวิถีพุทธ จะเริ่มดำเนินการด้วยการพัฒนาศักยภาพศาสนบุคคล ให้มีความรู้ความเข้าใจ ในสิทธิประโยชน์ที่คณะสงฆ์พึงมี พึงได้ ตามธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ ซึ่งหลังจากที่มีการประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ ก็มีสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพสำหรับพระสงฆ์ปรากฏมากมาย เช่น สิทธิในการป้องกัน ส่งเสริมสุขภาพ สิทธิในการรักษาสุขภาพ สิทธิในการฟื้นฟูสุขภาพ สิทธิในการเข้าไปเป็นกรรม การในองค์กรส่งเสริมสุขภาพต่าง ๆ สิทธิในการรับกองทุนส่งเสริมสุขภาพมาพัฒนาเรื่องสุขภาพสงฆ์ สิทธิในการเป็นพระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด (อสว.) หรือ พระคิลานุปัฏฐาก เป็นต้น

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 

JaneWat  say

หัวข้อตลก

Post : 18 มิ.ย. 2563 14:11:36

  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม