ย้ำรับประทานป๊อปคอร์นในโรงหนังได้ หลังทานเสร็จควรสวมหน้ากากทันที

| |
อ่าน : 713

ที่มา : โพสต์ทูเดย์

ย้ำรับประทานป๊อปคอร์นในโรงหนังได้ หลังทานเสร็จควรสวมหน้ากากทันที thaihealth

แฟ้มภาพ

กรมอนามัยชี้แจงไม่ได้ห้ามกินป๊อปคอร์น-เครื่องดื่มในโรงหนัง แต่หลังทานเสร็จแล้วควรสวมหน้ากากอนามัยไว้ตลอด พร้อมเผยมาตรการดูแลสุขอนามัยในโรงภาพยนตร์

พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวตอบคำถามสื่อมวลชนในประเด็นการนำป๊อปคอร์น และเครื่องดื่มเข้าไปรับประทานในโรงภาพยนตร์ว่า สธ.ไม่ได้มีการห้ามนำป๊อปคอร์นและเครื่องดื่มเข้าไปรับประทานในโรงภาพยนตร์ แต่มีคำแนะนำว่า หากอยู่ในพื้นที่ปิด ขอให้ประชาชนสวมหน้ากากป้องกันตัวเองให้ได้มากที่สุด โดยในโรงภาพยนตร์เมื่อรับประทานป๊อปคอร์นและเครื่องดื่มเสร็จแล้วก็ขอให้สวมหน้ากากอนามัยไว้ตลอดเวลา

อธิบดีกรมอนามัย กล่าวด้วยว่า "สำหรับมาตรการหลักในการดูแลด้านสุขอนามัยในกิจการโรงภาพยนตร์ ได้แก่ 1.ควบคุมทางเข้าออกและลงทะเบียน 2.ผู้ให้บริการ/ผู้รับบริการใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย 3.ทำความสะอาดพื้นผิวและกำจัดขยะทุกวัน 4.จัดให้มีจุดล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์ 5.ควบคุมจำนวนคน ลดความแออัด ลดเวลา 6.เว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า 1 เมตร จะมีการทำความสะอาดระหว่างรอบ ทำให้ช่วงระหว่างรอบฉายภาพยนตร์จะเว้นช่วงมากขึ้น" พญ.พรรณพิมล กล่าว

นอกจากนี้ ยังมีมาตรการเฉพาะ ได้แก่ 1.การคัดกรองพนักงานและผู้ใช้บริการทุกครั้ง หากพบว่ามีไข้ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบจะแจ้งงดให้ใช้บริการ/งดปฏิบัติงาน และแนะนำไปพบแพทย์ โดยผู้ที่มาใช้บริการจะถูกคัดกรองลงทะเบียนอีกครั้งก่อนชมภาพยนตร์ ส่วนพนักงานจะถูกคัดกรองก่อนเริ่มปฏิบัติงาน รวมถึงเช็คประวัติไม่มีการเดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง

2.ควบคุม/งดกิจกรรม เช่น การจัดแสดงดนตรีหรือกิจกรรมอื่นๆ

3.จัดที่นั่งเว้นระยะห่างในรูปแบบ 2 เว้น 2 และระยะห่างแถวเว้นแถว

4.ระบบระบายอากาศ จัดให้มีการถ่ายเทที่ดีและทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศสม่ำเสมอ

5.สถานที่จำหน่ายของว่างและเครื่องดื่มต้องปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาล มีการกำหนดจุดยืนรอ

6.มีการประชาสัมพันธ์วิธีปฏิบัติในการเข้าใช้บริการ

7.ใช้เทคโนโลยีเพื่อลดการแพร่ระบาด

ส่วนมาตรการหลักในกิจการสถานที่ออกกำลังกายประเภทฟิตเนสนั้น ได้แก่ 1.มาตรการคัดกรอง ลงทะเบียน 2.มาตรการป้องกันโรค ต้องสวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง จำกัดจำนวนไม่ให้แออัด 3.ทำความสะอาดอุปกรณ์บริเวณที่มีการสัมผัส

"นอกจากจะมีพนักงานทำความสะอาดก่อน ระหว่าง และหลังให้บริการแล้ว ผู้ใช้บริการจะได้รับแจกผ้าชิ้นเล็กๆ ไว้สำหรับทำความสะอาดอุปกรณ์หลังใช้บริการแล้ว ต่างฝ่ายต่างต้องช่วยกันดูแล" พญ.พรรณพิมล กล่าว

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม