ย้ำมาตรการโรงหนัง-ฟิตเนส ป้องกันโควิด-19

โดย
| |
อ่าน : 1,321

ที่มา : เว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์

ย้ำมาตรการโรงหนัง-ฟิตเนส ป้องกันโควิด-19 thaihealth

แฟ้มภาพ

กรมอนามัย ย้ำมาตรการ “โรงภาพยนตร์-ฟิตเนส” พร้อมขอร่วมความมือทุกคนทุกฝ่าย เพื่อความปลอดภัยจากโควิด-19 ยัน ไม่ห้ามทานป๊อปคอร์น เครื่องดื่ม แต่ขอให้สวมหน้ากากให้มากที่สุด

แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงมาตรการของโรงภาพยนตร์ และสถานที่ออกกำลังกาย หรือฟิตเนส โดยต้องอาศัยความร่วมมือจากทั้งผู้ให้บริการ สถานประกอบการ และผู้รับบริการ ดังนี้

โรงภาพยนตร์

มาตรการหลัก

1. ทำความสะอาดพื้นผิวและกำจัดขยะทุกวัน

2. สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ

3. เว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า 1 เมตร

4. จัดให้มีจุดล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์

5. ควบคุมจำนวนคน ลดความแออัด ลดเวลา

 6. ควบคุมทางเข้าออกและลงทะเบียน

มาตรการเฉพาะ

1. การคัดกรองพนักงานและผู้ใช้บริการทุกครั้ง

2. ควบคุม/งดจัดกิจกรรม

3. จัดที่นั่งชมภาพยนตร์ หากมาคนเดียวก็จะไม่ให้คนอื่นมานั่งข้าง

4. จัดให้มีการระบายอากาศที่ดี

5. สถานที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

 6. ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการใช้บริการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

7 . มีนวัตกรรม ใช้เทคโนโลยีเพื่อลดการแพร่ระบาด เช่น การจองแบบออนไลน์

สถานที่ออกกำลังกาย หรือ ฟิตเนส

สำหรับผู้ประกอบการ

1. มาตรการคัดกรอง - มีจุดคัดกรองผู้เข้าใช้บริการ- มีจุดลงทะเบียน

2. มาตรการป้องกันโรค - พนักงานและเทรนเนอร์ ต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา - เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตร ลดการใกล้ชิด- จำกัดผู้เข้าใช้บริการไม่ให้แออัด

3. มาตรการทำความสะอาด - ทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องออกกำลังกาย บริเวณที่นั่ง มือจับ และพื้นผิวที่เสี่ยงต่อการสัมผัส ทำความสะอาดห้องน้ำ ห้องสุขา อย่างน้อยทุก 2 ชั่วโมง

ผู้ใช้บริการ

1. ผ่านการคัดกรอง

2. ลงทะเบียนผ่าน “ไทยชนะ”

3. สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า แต่เมื่อออกกำลังกายสามารถถอดออกได้

4. ล้างมือบ่อยๆ หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก

5. หลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่แออัด เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร

ทั้งนี้ แพทย์หญิงพรรณพิมล ได้ขอความร่วมมือทุกคนปฏิบัติตามมาตรการเพื่อความปลอดภัย ส่วนคำถามเรื่องการผ่อนคลายมาตรการระยะที่ 4 จะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรนั้น เน้นย้ำว่ายังต้องใช้หลักการสาธารณสุขในทุกกิจการ รวมถึงผู้ใช้บริการก็ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ล้างมือบ่อยๆ ไม่สัมผัสหน้า ระวังพื้นผิวสัมผัสร่วม และเว้นระยะห่างระหว่างกัน

ขณะที่เรื่องการทานป๊อปคอร์นและเครื่องดื่มไม่ได้ห้าม แต่หากทานเสร็จขอให้รีบสวมหน้ากาก และขอให้ช่วยกันรักษาความสะอาดด้วย อย่างไรก็ตามหากทุกคนร่วมมือจนเกิดความมั่นใจ ก็จะนำไปสู่การค่อยๆ ผ่อนปรนตามลำดับในอนาคต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • แบบสอบถามความต้องการเพื่อประกอบการปรับปรุงเว็บไซต์ สสส. -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม