กำหนดการ งานเสวนา ปันกันอิ่ม จากวิกฤตสู่โอกาสเกื้อกูลสังคม

โดย
| |
อ่าน : 422
กำหนดการ
งานเสวนา “ปันกันอิ่ม จากวิกฤตสู่โอกาสเกื้อกูลสังคม”
วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 - 15.30 น.
ณ  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)ซอยงามดูพลี

13.00 น.     ลงทะเบียนสื่อมวลชน
13.30 น.     กล่าวเปิดงาน
โดย ดร.สุปรีดา  อดุลยานนท์  ผู้จัดการสำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
13.45 น.     VTR โครงการ “ปันกันอิ่ม”  
14.00 น.     เสวนา “ปันกันอิ่ม จากวิกฤตสู่โอกาสเกื้อกูลสังคม”                          
1. พระไพศาล  วิสาโล เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต  ประธานมูลนิธิเครือข่ายพุทธิกา
2. คุณเชษฐา  มั่นคง ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก(มพด.)
3. คุณอภิญญา  จารุวัฒนชัยกุล เจ้าหน้าที่โครงการคลองเตยดีจัง
4. คุณสมศักดิ์  เชี่ยวชาญยนต์ ร้านมาราธอนข้าวหมูทอด
5. คุณสุรนาถ  แป้นประเสริฐ กรรมการชุมชนวัดโพธิ์เรียง
15.30 น.     กล่าวขอบคุณและปิดงาน
โดย คุณวีระพงษ์  เกรียงสินยศ รองประธานมูลนิธิเครือข่ายพุทธิกา
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญา

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม