สูบบุหรี่เพิ่มความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19

| |
อ่าน : 3,334

ที่มา : ข่าวสด

สูบบุหรี่เพิ่มความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19  thaihealth

แฟ้มภาพ

ถึงแม้ว่าสถานการณ์โรคโควิด-19 ในไทยนับวันจะส่งสัญญาณที่ดีขึ้น ตัวเลขผู้ติดเชื้อน้อยลงจนกลายเป็นศูนย์ จนเป็นความหวังว่าประเทศไทย อาจกลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็ววัน หากพวกเรายังคงสวมหน้ากาก ล้างมือ เว้นระยะห่าง ทำความสะอาด ไม่แออัด

แต่ถ้าเมื่อไรที่การ์ดตกเกิดการระบาดระลอกสองเหมือนประเทศเพื่อนบ้าน คงต้องมานับหนึ่งป้องกันระวังหรือออกมาตรการอย่างคุมเข้มอีกรอบ โดยเฉพาะคนที่มีพฤติกรรมชอบสูบบุหรี่ เคราะห์หามยามซวยติดเชื้อโควิด-19 อาจมีความเสี่ยงอาการรุนแรงจนถึงขั้นลาโลกได้

นพ.มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ อธิบายถึงสถานการณ์การสูบบุหรี่ในทุกวันนี้ว่าเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ พบจำนวนนักสูบทั่วโลกเพิ่มขึ้นมากกว่า 1.68 พันล้านคน และมีอัตราการเสียชีวิตจากโรคที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่เพิ่มขึ้นเป็น 10 ล้านคน

"องค์การอนามัยโลกกำหนดให้ วันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวัน งดสูบบุหรี่โลก ซึ่งในปีนี้ ประเทศไทย และทั่วโลกประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากการติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 โดยในผู้ที่มีประวัติ การสูบบุหรี่จะมีอาการรุนแรงกว่า ผู้ที่ไม่สูบถึง 14 เท่า จะเกิดปอดอักเสบอย่างรุนแรงและเสียชีวิตได้ เนื่องจากการสูบบุหรี่เป็นการทำลายระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ทำให้กระบวนการกำจัด สิ่งแปลกปลอมและเชื้อโรคที่หลุดเข้ามา ที่ปอดแย่ลง เซลล์ปอดเกิดการอักเสบสะสมเรื้อรัง ทำให้สิ่งแปลกปลอมและ เชื้อโรคเข้าสู่ปอดได้ง่ายขึ้น ดังนั้น เมื่อมีการติดเชื้อ ปอดของผู้สูบบุหรี่จะเกิดการอักเสบที่รุนแรงกว่าผู้ที่ไม่สูบบุหรี่"

การเลิกพฤติกรรมสิงห์อมควัน จึงเป็นการช่วยลดการอักเสบและยับยั้งการถูกทำลายของเซลล์ปอด ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายดีขึ้น เป็นที่มาของการรณรงค์ "ติดบุหรี่ ติดโควิด เสี่ยงตายสูง' #เลิกสูบลดเสี่ยง"

นพ.สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผอ.สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กล่าวว่า เนื่องจาก สบยช. มีภารกิจหลักในการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาและสารเสพติด ทุกประเภท ผู้ป่วยที่มาส่วนใหญ่ก็เป็น คนสูบบุหรี่ ดังนั้น ทีมพัฒนาทางคลินิกการดูแลผู้ป่วยเสพติดบุหรี่ จึงได้จัดโครงการสัปดาห์รณรงค์วันงดบุหรี่โลก ปี 2563 เพื่อช่วยกันรณรงค์ให้คนไทย ลด ละ เลิกสูบบุหรี่ ที่นอกจากจะ ส่งเสริมให้มีสุขภาพที่ดีแล้ว ยังเป็น การช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ไปในตัว โดยมีกิจกรรมให้ความรู้ถึงโทษพิษภัยของบุหรี่ ให้คำปรึกษาสำหรับ คนตัดสินใจว่าจะเลิก พร้อมกับประกวดออกแบบ แผ่นพับ คำขวัญ และคลิปสั้น เป็นต้น รักตัวเองด้วยการรักษาสุขภาพ เลิกสูบบุหรี่ ใช้วิถีชีวิตแบบใหม่ ก็เท่ากับ ลดความเสี่ยงที่จะเกิดอาการรุนแรงหาก ติดเชื้อโควิด-19

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม