ต.นายาง จ.ลำปาง ชู 4 หมู่บ้าน ต้นแบบชุมชนเลิกสุรา

โดย
| |
อ่าน : 1,676

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชนออนไลน์

ต.นายาง จ.ลำปาง ชู 4 หมู่บ้าน ต้นแบบชุมชนเลิกสุรา thaihealth

แฟ้มภาพ

4 หมู่บ้าน ใน ต.นายาง อ.สบปราบ จ.ลำปาง ได้แก่ บ้านกาด หมู่ 1, บ้านดง หมู่ 2, บ้านนาปราบ หมู่ 3 และบ้านไร่ หมู่ 8 ปลอดเหล้ามานานแล้ว หลายร้อยคนตั้งใจลด ละ เลิก ไม่ยุ่งเกี่ยว หรือดื่มเหล้าตลอดชีวิต อีกทั้งยังลดรายจ่ายตนเอง และครอบครัว ด้วยการไม่เอาเงินไปลงกับเหล้าและบุหรี่

หลายคนอาจจะใช้โอกาสในช่วงเข้าพรรษา ซึ่งมีระยะเวลา 3 เดือน "ลด ละ เลิก สุรา และเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ทุกชนิด" เพื่อให้ร่างกายได้พัก และปฏิบัติตามศีล ในช่วงเข้าพรรษา ซึ่งนับเป็นเรื่องที่ดี แต่หลังจากประเทศไทยพบเจอกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 จึงทำให้ผู้คนเกิดความตระหนักต่อการแพร่ระบาดของโรค ที่จะติดต่อกันได้โดยง่าย จากการสัมผัส และอยู่ใกล้ชิดกัน จึงทำให้มีมาตรการเข้มงวดในการห้ามมั่วสุ่มและอยู่ใกล้ชิดกัน

ขอให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคม หรือที่เรียกว่า "Social Distancing" มาตรการงดจำหน่ายสุรา และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จึงเกิดขึ้นมาตั้งแต่เดือนเมษายน เพื่อป้องกันรวมกลุ่มดื่มสังสรรค์ และตั้งวงดื่มสุรา ซึ่งถือว่ามีความเสี่ยงต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ก่อนจะได้รับการผ่อนปรนในภายหลัง แต่ยังห้ามนั่งดื่มกินที่ร้าน ลดการนั่งรวมกลุ่มสังสรรค์ตามบ้านเรือน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาอย่างที่ ศบค. เน้นย้ำว่า "การ์ดต้องไม่ตก"

เพราะการระบาดระลอก 2 อาจกลับมาได้การงดจำหน่ายสุรา และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อาจจะส่งผลกระทบต่อนักดื่มทั้งหลาย แต่ไม่ใช่ที่ 4 หมู่บ้าน ใน ต.นายาง อ.สบปราบ จ.ลำปาง ได้แก่ บ้านกาด หมู่ 1, บ้านดง หมู่ 2, บ้านนาปราบ หมู่ 3 และบ้านไร่ หมู่ 8 เพราะปลอดเหล้ามานานแล้ว หลายร้อยคนตั้งใจลด ละ เลิก ไม่ยุ่งเกี่ยว หรือดื่มเหล้าตลอดชีวิต จากความเข้มแข็งของหมู่บ้านที่ทุกคนช่วยกันเพื่อหวังให้มีสุขภาพดี อีกทั้งยังลดรายจ่ายตนเอง และครอบครัว ด้วยการไม่เอาเงินไปลงกับเหล้า และบุหรี่

พ่ออินแก้ว เรือนปานันท์ อายุ 68 ปี ประธานศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะตามแนวทางพระพุทธศาสนา เพื่อการลด ละ เลิกสุรา และบุหรี่ บ้านดง หมู่ 2 ต.นายาง อ.สบปราบ จ.ลำปาง เปิดเผยว่า จากการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2545 ที่ผ่านมา จนถึงขณะนี้เป็นระยะเวลาเกือบ 20 ปีแล้ว ที่ทุกคนช่วยกันให้หมู่บ้านปลอดเหล้าในงานศพ 100% ทำให้ค่าใช้จ่ายในงานศพที่จะต้องนำเงินไปซื้อเหล้าลดลงมาก จากค่าใช้จ่ายกว่าแสนบาท เหลือไม่กี่หมื่นบาท เพราะงดซื้อสุรามาเลี้ยง ทำให้เจ้าภาพประหยัดเงิน และไม่เป็นหนี้สิน หลังจัดงานศพ

"ยิ่งช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีการงดขายเหล้า แต่ชาวบ้านไม่เดือดร้อน เพราะทุกคนได้เข้าร่วมโครงการ และงดเหล้าไปหมดแล้ว ไม่ใช่เฉพาะช่วงเข้าพรรษาเท่านั้น แต่กลับมุ่งมั่นเลิกไปตลอดชีวิต สร้างความสุขแก่คนในครอบครัว ลูก หลาน และคนที่เรารัก นับเป็นความสำเร็จที่ต้องก้าวต่อไป ในการชักชวนผู้คนให้เข้ามาร่วมโครงการด้วยความสมัครใจ

พ่ออินแก้ว กล่าวถึงค่านิยมในอดีตที่ผ่านมาว่า ในหมู่บ้านหากจัดงานศพก็จะมีการเลี้ยงสุราเพื่อดูแลแขกที่มาร่วมงาน ทำให้เจ้าภาพงานศพมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นนับแสนบาทเป็นการฟุ่มเฟือยไม่ส่งผลดีต่อสภาพสังคม และยังส่งผลทำให้เกิดปัญหาสังคมตามมา ทั้งในเรื่องการทะเลาะวิวาท และอุบัติเหตุ ดังนั้น ทางหมู่บ้านและชาวบ้านจึงช่วยกันขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว จนสามารถทำให้หมู่บ้านปลอดเหล้าในงานศพได้สำเร็จ ส่วนปัจจุบันนี้จากการที่ต้องป้องกันโรคจึงมีมาตรการป้องกันด้วยการเว้นระยะห่างทางสังคม ของผู้คนที่ร่วมงานศพ อาหารที่เลี้ยง ก็แจกข้าวกล่อง หลายครอบครัวก็มองว่าเป็นสิ่งที่ดี เพื่อร่วมกันป้องกันโรค และทำให้ค่าใช้จ่ายทำอาหารเลี้ยงแขกลดน้อยลงตาม

ศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะตามแนวทางพระพุทธศาสนาเพื่อการลด ละ เลิกสุรา และบุหรี่ใน จ.ลำปาง เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานพระพุทธศาสนา จ.ลำปาง ได้จัดตั้งโครงการหมู่บ้านศีล 5 ขึ้น โดยนำร่องหมู่บ้านต้นแบบของ จ.ลำปาง ใน 4 หมู่บ้านของ ต.นายาง อ.สบปราบ โดยมีคนหนุ่มสาว กลุ่มวัยทำงาน และผู้สูงวัย ตั้งใจขอลด ละ เลิก เหล้าไปตลอดชีวิตกว่า 100 คน

นายศิลาวัฒน์ ชัยวงศ์ หัวหน้าโครงการศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะตามแนวทางพระพุทธศาสนา เพื่อการลด ละ เลิกสุรา และบุหรี่ จ.ลำปาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง กล่าวว่า หลังดำเนินงานสร้างความเข้มแข็งใน 4 หมู่บ้านข้างต้นแล้ว ยังได้เดินหน้าดำเนินงานต่อยอด เพื่อหวังสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านอื่นๆ ใน จ.ลำปาง ซึ่งขณะนี้ มีพื้นที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการ ทั้งในพื้นที่ อ.งาว ละ อ.วังเหนือ เพื่อหวังให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบ และนำร่องของแต่ละอำเภอต่อไป

"การลด ละ เลิก ที่ดีที่สุด" คือมาจาก "ใจเราเอง" หากเราตัดใจไม่ได้ ก็ลด ละ เลิก ไม่ได้ ชีวิตวิถีใหม่ หรือที่เรียกว่า "New Normal" ที่ทุกคนต้องตระหนักถึงการร่วมกันป้องกันโรคโควิด-19 อาจไม่จำเป็นต้องมี "บุหรี่ เหล้า" เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต เพราะ "แค่ดื่มเหล้า" ก็เท่ากับเอาตัวเองเข้าไปเป็นกลุ่มเสี่ยงโควิด-19 ยังทำให้ร่างกายมีอายุที่สั้นลง เพราะหากดื่มเป็นประจำ ผลเสีย คือ ภูมิคุ้มกันในร่างกายลด เม็ดเลือดขาวทำงานฆ่าเชื้อในร่างกายได้ไม่เต็มที่

ถึงแม้จะไม่ไปนั่งดื่มในที่เสี่ยง แต่หากลด ละ เลิก แล้ว "ตับ" ของเรา หากพูดได้ก็คงจะบอกว่า "ดีเยี่ยม" เพราะจะทำให้ตับ อวัยวะสำคัญภายในร่างกายของเราได้พัก และฟื้นตัว "ตับดี ก็สู้โรคร้ายได้" และหากร้ายกว่านั้นคงไปถึง "มะเร็งตับ" ซึ่งใครก็ไม่อยากให้เกิดขึ้น ฉะนั้นจึงเริ่มที่ใจเราว่า ถึงเวลา "ลด ละ เลิก" แล้วหรือยัง?

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม