เริ่มแล้ว!! โครงการสื่อพื้นบ้าน สร้างสรรค์ฯ ปี 2

โดย
| |
อ่าน : 2,965

         เปิดยุทธศาสตร์ขับเคลื่อน “เครือข่ายสื่อพื้นบ้าน เพื่อสุขภาวะเยาวชน โดยการเปิดรับโครงการใหม่!! ตั้งแต่วันนี้- 15 .. 53 และพร้อมดำเนินการในปีหน้า ย้ำ! กระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น คือ สิ่งที่สร้างเครือข่ายการอนุรักษ์ให้ยั่งยืน

        

          เมื่อวันที่ 17 .. ที่ผ่านมา ณ สภาคริสตจักรในประเทศไทย เขตพญาไท กรุงเทพฯ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมแถลงข่าวเปิดตัว โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายสื่อพื้นบ้าน เพื่อสุขภาวะเยาวชน ด้วยสื่อพื้นบ้าน 53 ชิ้น ได้แก่ การบอกเล่า การแสดง วัตถุ และพิธีกรรม เป็นต้น ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนไทยตระหนักถึงคุณค่าของสื่อพื้นบ้าน และร่วมสืบทอดภูมิปัญญาที่ดีงามของท้องถิ่น เพื่อสร้างสุขภาวะทางปัญญาต่อไป

 

          เภสัชกรสงกรานต์ ภาคโชคดี ประธานคณะกรรมการ กำกับแผนงานอุปถัมภ์เชิงรุกเพื่อสื่อศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมสร้างสรรค์ สสส. กล่าวว่า เป็นความโชคดีที่ยังมีเด็กและเยาวชนเห็นถึงคุณค่าของมรดกไทย โดยเห็นได้จากปีที่ผ่านมา มีสื่อพื้นบ้านสร้างสรรค์ที่ผ่านการคัดเลือก และได้รับทุนสนับสนุนถึง 28 โครงการ แม้ว่าจะมีโครงการอีกมากที่ไม่ผ่านการพิจารณา แต่สิ่งที่เราเห็นก็คือ ความตื่นตัวในการที่จะอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของเยาวชนไทย ซึ่งถือเป็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นในกิจกรรมนี้

 

          ด้านรองศาสตราจารย์ดวงพร คำนูณวัฒน์ หัวหน้าโครงการขับเคลื่อนเครือข่ายสื่อพื้นบ้านเพื่อสุขภาวะเยาวชน สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า การที่จะขับเคลื่อนเครือข่ายสื่อพื้นบ้านฯได้ เราต้องปลูกฝังให้คนรุ่นใหม่ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นของตน จนเกิดเป็นความหวงแหนและต้องการที่จะอนุรักษ์สิ่งเหล่านั้นไว้ โดยการมีเวทีให้เยาวชนได้คิดและแสดงออกถึงภูมิปัญญาของตน เป็นสิ่งที่สร้างกำลังใจให้พวกเขาเกิดจิตอนุรักษ์ต่อไป ท้ายที่สุดก็จะเกิดเป็นการอนุรักษ์สื่อพื้นบ้านของไทยอย่างยั่งยืนนั่นเอง

 

          นายดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานอุปถัมภ์เชิงรุกเพื่อสื่อศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมสร้างสรรค์ กล่าวว่า สำหรับโครงการที่ได้รับการสนับสนุน คือโครงการที่เด็กและชุมชนได้มีส่วนร่วมซึ่งกันและกันอย่างแท้จริง มีความร่วมมือร่วมใจและมุ่งมั่นในการที่จะอนุรักษ์สื่อพื้นบ้านที่ดีงามของท้องถิ่นตนเอง โดยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือความตั้งใจในการที่จะดำเนินงานอย่างจริงจัง ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือเป็นสิ่งที่จะต้องพัฒนาและทำให้เกิดความเข้มแข็งขึ้นในสังคมต่อไป

 

          ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายสื่อพื้นบ้าน เพื่อสุขภาวะเยาวชนสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. 0-2800-2308 ถึง 04 ต่อ 3506 และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โทร. 0-2298-0500 ต่อ 1212 หรือ แผนงานทุนอุปถัมภ์เชิงรุกเพื่อสื่อศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมสร้างสรรค์ โทร. 0-2612-6996 ถึง 7 ต่อ 103

ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

 

 

 

update 24-12-52

อัพเดตเนื้อหาโดย : พรรณปพร ศรีเจริญ

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม