ปลูกฝังเยาวชนเรียนรู้ ความปลอดภัยทางถนน

โดย
| |
อ่าน : 971

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

ปลูกฝังเยาวชนเรียนรู้ ความปลอดภัยทางถนน thaihealth

แฟ้มภาพ

การสร้างความปลอดภัยทางท้องถนน  เป็นสิ่งสำคัญควรสร้างความตระหนัก และฝึกปฏิบัติตั้งแต่ในโรงเรียน เช่น สวมหมวกนิรภัย การปฏิบัติตามป้ายจราจร ไม่ขับรถเร็ว เคารพกฎจราจร

นายเกษมใจ กระเสน ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองเงือก อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เปิดเผยว่า   ทางโรงเรียนให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยทางถนน ด้วยการมีส่วนร่วมกับชุมชนผ่าน 4 กิจกรรม คือ 1. ค้นหาจุดเสี่ยงในเส้นทางที่ต้องใช้มาโรงเรียนเช่น จุดที่ไม่มีป้ายจราจรหรือทางโค้งอันตราย 2. เสนอจุดเสี่ยงต่าง ๆ ไปยังเทศบาลตำบลแม่แรง เพื่อจัดสรรงบประมาณแก้ไข 3. สร้างความตระหนักและฝึกปฏิบัติในโรงเรียน เช่น สวมหมวกนิรภัย การปฏิบัติตามป้ายจราจร ไม่ขับรถเร็ว และ 4. สร้างการบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนวิชาอื่น ๆ ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น 

นายเกษม กล่าวต่อว่า   โรคระบาดโควิด-19 ทำให้โรงเรียนต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน เป็นระบบการเรียนทางไกลหรือ DLTV ส่งครูประจำชั้นไปพบนักเรียนทุกคนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทั้งหมด 6 สัปดาห์ เพื่อติดตามปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน โดยตระหนักถึงความปลอดภัยของคณะครู ที่ต้องเดินทางไปพบนักเรียนแต่ละครั้งระยะทางประมาณ  4-5 กม. จากโรงเรียน จึงบูรณาการร่วมกับโครงการ SAFETY ROAD ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ครูทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างจริงจัง เช่น สวมหมวกนิรภัย และขับขี่ไม่ประมาทเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ ผู้ปกครอง และนักเรียน

ทั้งนี้ โรงเรียนบ้านหนองเงือก สอนระดับอนุบาล-ประถมศึกษา เชื่อว่าหากเด็กได้เรียนรู้ตั้งแต่ตอนนี้ จะสามารถซึมซับการขับขี่ปลอดภัยและน่าจะช่วยลดจำนวนอุบัติเหตุลงได้ พร้อมฝากถึงผู้ปกครองและเด็ก ๆ แม้เดินทางใกล้ ๆ ต้องขับขี่อย่างปลอดภัย ใส่หมวกนิรภัยทุกครั้งเพื่อรักษาชีวิตของตัวเราและบุตรหลาน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม