เข้มมาตรการป้องโควิด ตลาดนัดถนนคนเดิน

โดย
| |
อ่าน : 4,938

ที่มา : เว็บไซต์บ้านเมืองออนไลน์

เข้มมาตรการป้องโควิด ตลาดนัดถนนคนเดิน thaihealth

แฟ้มภาพ

หลายพื้นที่ออกมาตรการตรวจเข้ม เพื่อป้องการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยตลาดสด ตลาดนัด และถนนคนเดิน ที่อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กำหนดให้ผู้ใช้บริการต้องสวมหน้ากากอนามัย และตรวจวัดไข้ก่อนเข้าตลาด

นายตระกูล หนูนิล นายอำเภอสหัสขันธ์ พร้อมด้วยนางนฤมล สิงห์เงา ปลัดเทศบาลตำบลโนนบุรี เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอสหัสขันธ์ โรงพยาบาลสหสขันธ์ ออกตรวจตลาดนัดถนนคนเดิน เทศบาลตำบลโนนบุรี ซึ่งได้จัดพื้นที่ตรวจคัดกรองที่บริเวณทางเข้าตลาดอย่างเข้มข้น โดยมีกำลังเจ้าหน้าที่ อสม. เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโนนบุรี เป็นผู้ตรวจวัดไว้ พร้อมบริการจุดล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และมาตรการคุมเข้มการสวมหน้ากาก ที่ยึดตามประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ ฉบับที่ 5 หากไม่สวมหน้ากากจะไม่มีสิทธิเข้าตลาดไม่ว่ากรณีใด ๆ พบว่ามีประชาชนเดินทางมาตลาดถนนคนเดินมากกว่า 3,000 คนในวันเดียว

นางนฤมล สิงห์เงา ปลัดเทศบาลตำบลโนนบุรี กล่าวว่า อำเภอสหัสขันธ์ ได้เข้มงวดในมาตรการการป้องกันไวรัสโควิด 19 โดยที่ผ่านพื้นที่ท่องเที่ยวหลายแห่งที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลโนนบุรี ได้ดำเนินการปิดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่เข้าควบคุมพื้นที่มาโดยตลอด นอกจากนี้หลังจากมาตรการผ่อนปรนของนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องตลาดสด ตลาดนัด ถนนคนเดิน ในพื้นที่จึงได้ทำการเปิดตลาดภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

ทางเทศบาลตำบลโนนบุรี ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่เทศบาลร่วมกับ อสม. ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำจุดคัดกรองตลาดสดตอนเช้า และตอนเย็น เป็นประจำตั้งแต่มีการประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า หรือไวรัสโควิด 19 จนกระทั่งมีการผ่อนปรนให้เปิดตลาดนัด ถนนคนเดิน ได้ทดลองเปิดไปแล้ว 1 ครั้ง มีผู้ใช้บริการจำนวนมาก

ขณะนี้ยังอยู่ในห้วงของการทดลองเปิดตลาด พบว่ายังมีประชาชนเดินทางมาตลาดจำนวนมากเช่นเดิม เฉลี่ยที่ 3,000 คน แม้ว่าจะมีมาตรการที่เข้มงวดในการตรวจวัดไข้ จุดล้างมือ และทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย พบว่าประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

นอกจากนี้การเว้นระยะห่างพ่อค้าแม่ค้า และจุดทางเดินของประชาชนทำให้ประชาชนที่เข้ามาตลาด สามารถเดินได้สะดวกไม่แออัด แม้ว่าจะมีผู้มาใช้บริการจำนวนมากอย่างไรก็ตาม ในส่วนของมาตรการสวมหน้ากาก ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามประกาศกาฬสินธุ์ ฉบับที่ 5 ทำให้ประชาชนตื่นตัวมากขึ้นในการสวมใส่หน้ากากผ้า หน้ากากอนามัย ก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง ซึ่งทางอำเภอสหัสขันธ์ ได้เร่งรณรงค์ให้ประชาชนได้สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ให้เป็นปกติ โดยเฉพาะการเลือกใช้หน้ากากผ้าที่สามารถซักซ้ำมาใช้ใหม่ได้ ประหยัดและหาซื้อได้ง่านกว่าหน้ากากอนามัย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม