ผลไม้ปราจีนแลกข้าวสารหนองคาย สู้วิกฤตโควิด-19

โดย
| |
อ่าน : 164

ที่มา : เว็บไซต์ ASTV ผู้จัดการออนไลน์

ผลไม้ปราจีนแลกข้าวสารหนองคาย สู้วิกฤตโควิด-19 thaihealth

แฟ้มภาพ

ผลไม้ จาก จ.ปราจีนบุรีนำมาแลกข้าวสาร จาก จ.หนองคาย โครงการความร่วมมือโดยกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) เพื่อลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน ในช่วงที่ยังมีการแพร่ระบาดโควิด -19

นายรักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) นำคณะลงพื้นที่ร้านค้าประชารัฐบ้านหนองขนาก หมู่ที่ 7 ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี เปิดโครงการความร่วมมือเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน “ผลไม้ปราจีน แลกข้าวสาร หนองคาย” เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตกร ที่เป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ได้นำผลผลิตทางการเกษตร อาทิ ทุเรียน มังคุด เงาะ กระท้อน ที่กำลังประสบปัญหาผลไม้ล้นตลาด

ได้นำมาแลกเปลี่ยนกับข้าวสาร ของเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จังหวัดหนองคาย ที่ได้ดำเนินการจัดซื้อข้าวสารจากสมาชิก จำนวน 210 ถุง ถุงละ 5 กิโลกรัม รวมมูลค่า 5 หมื่นบาท โดยการประเมินราคาตกลงด้วยความสมัครใจ ราคาเป็นธรรม ซึ่งจะมีส่วนในการลดรายจ่ายให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน ทำให้เกิดรายได้เข้าสู่ชุมชน ในช่วงที่ยังมีการแพร่ระบาดโควิด -19 สมาชิกหลายครัวเรือน ไม่มีรายได้ แต่มีรายจ่ายเพิ่มขึ้น

นายรักพงษ์ เปิดเผยด้วยว่า โครงการความร่วมมือเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง หลังได้รับนโยบายจาก ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะ ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) ที่เน้นการเสริมสร้างรายได้ลดรายจ่ายให้กับพี่น้องกองทุนหมู่บ้าน ซึ่งจะส่งผลไปถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม