เน้นย้ำวิธีปฏิบัติตน ลดการแพร่กระจายโควิด-19

โดย
| |
อ่าน : 321

ที่มา : กรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัย

เน้นย้ำวิธีปฏิบัติตน ลดการแพร่กระจายโควิด-19 thaihealth

แฟ้มภาพ

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัย สร้างความตระหนักรักษาระยะห่างระหว่างกัน เน้นย้ำวิธีปฏิบัติตนในบ้านพักอาศัยและในสถานที่ทำงาน ใส่หน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือบ่อย ๆ เพื่อลดความเสี่ยงจากโควิด-19

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงการสร้างความตระหนัก และเน้นย้ำวิธีปฏิบัติตนในบ้านพักอาศัยและในสถานที่ทำงาน เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่กระจายของโควิด-19 ว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล ตามมาตรการ physical distancing และ social distancing โดยเฉพาะในครอบครัวที่มีพื้นที่จำกัด 

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่มีผลอย่างยิ่ง เช่น งดการกอด การใช้ช้อนส่วนตัวในการตักอาหาร หรือหากพื้นที่จำกัดมาก ๆ ควรงดการรับประทานอาหารร่วมกัน งดการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในบ้านร่วมกันโดยเฉพาะกิจกรรมที่มีการพูดคุย หัวเราะเสียงดังเพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อโรค 

รวมทั้งเน้นย้ำขอความร่วมมือประชาชน ในการป้องกันตนเองและปฏิบัติตนตามมาตรการเว้นระยะห่างในการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างเคร่งครัด ได้แก่ ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ ใช้แอลกอฮอล์เจล รวมถึงการเว้นระยะห่างทางกายภาพ ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม