สสส.-สตช. หนุนโครงการอารักข์ สร้างเด็กตระหนัก อุบัติเหตุ-การพนัน

| |
อ่าน : 1,430

ที่มา : แนวหน้า

ภาพประกอบจาก โครงการอารักข์ Project

สสส.-สตช. หนุนโครงการอารักข์ สร้างเด็กตระหนัก อุบัติเหตุ-การพนัน thaihealth

ในแต่ละปี เด็กและเยาวชนเผชิญกับความเสี่ยงมากมาย โดยเฉพาะอุบัติเหตุบนท้องถนนและการพนัน ซึ่ง อัญญมณี บุญซื่อ หัวหน้าโครงการพัฒนาจิตสำนึกเพื่อรู้เท่าทันปัจจัยเสี่ยงทางสังคม (อุบัติเหตุทางถนนและการพนัน) หรือ "โครงการ อารักข์" กล่าวว่า เด็กเล็กระดับอนุบาลและประถมศึกษาตอนต้น เป็นวัยที่สำคัญของการวางรากฐานการเรียนรู้เพื่อให้มีทักษะชีวิตที่มั่นคงปลอดภัย เมื่อเติบโตขึ้นก็จะมีภูมิคุ้มกันจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆ

โครงการดังกล่าวจึงได้มีการ ออกแบบและพัฒนาชุดสื่อกิจกรรมอย่าง เป็นระบบ เน้นการสร้างกระบวนการ เรียนรู้ร่วมกับประสบการณ์จริง ใน 4 ด้าน การรับรู้ความสามารถและการกำกับตนเอง (Sensory Sensing), การรับรู้ ว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของสังคม (Bonding Sensing), การรับรู้โดยใช้หลักเหตุและ ผล (Rational Sensing) และการรับรู้ ที่เกี่ยวข้องกับสัญลักษณ์-วัฒนธรรมของชุมชน (Community Sensing)

โดยผสมผสานกระบวนการฝึกทักษะสมองแบบ EF (Executive Function) และการคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking) ผ่านชุดสื่อและกิจกรรมที่เหมาะกับพัฒนาการตามวัย มีทั้งละครเพลง หุ่นมือ บทบาท สมมุติ ที่จัดให้ครู พี่เลี้ยง และผู้ปกครอง รวมทั้งคนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ไปกับเด็กๆ อย่างสนุกสนาน ทั้งนี้ โครงการได้ประสานกับกลุ่ม EXEDY AISIN GROUP นำหลักสูตร School Safety ของประเทศญี่ปุ่น มาประยุกต์ใช้ในการลงพื้นที่จัดกิจกรรม 23 โรงเรียนทั้งภาครัฐบาลและเอกชน

พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) จะนำสื่อการสอนพัฒนาจิตสำนึก เพื่อรู้เท่าทันปัจจัยเสี่ยงของสังคมด้านอุบัติเหตุการจราจรและการพนัน ไปให้ ครู ตชด. ได้นำไปใช้กับโรงเรียนทั้ง 45 แห่ง ในสังกัดกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 1 เป็นการนำร่อง จากนั้นจึงประเมินผลเพื่อขยายไปยังครูแดร์ (D.A.R.E - Drug Abuse Resistance Education) ซึ่งปัจจุบันให้ความรู้กับเด็กและเยาวชนด้านโทษภัยของยาเสพติดอยู่แล้ว โดยอาจเพิ่มเติมเรื่องอุบัติเหตุบนท้องถนนและการพนันเข้าไปด้วย

น.ส.รุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภัณ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุม ปัจจัยเสี่ยงทางสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม สุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส. สนับสนุนโครงการนี้ ด้วยเล็งเห็นว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์ สร้างภูมิรู้ให้เด็กได้เกิดทัศนคติ การคิดวิเคราะห์และตัดสินใจที่ถูกต้องและเหมาะสม เพื่อให้มีความปลอดภัยทางถนนและไม่ตกเป็นเหยื่อของการพนัน เด็กจะมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมกับครู ในโรงเรียนด้วยสื่อการเรียนการสอนของ โครงการ และนำไปปรับใช้ประโยชน์ ได้ในชีวิตจริง อีกทั้งสื่อสารต่อพ่อแม่ ผู้ปกครองและคนในชุมชนต่อไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม