วางมาตรการป้องกันไข้เลือดออก คู่ขนานโควิด-19

โดย
| |
อ่าน : 562

ที่มา : เว็บไซต์แนวหน้าออนไลน์

วางมาตรการป้องกันไข้เลือดออก คู่ขนานโควิด-19 thaihealth

แฟ้มภาพ

เข้าสู่หน้าฝน โรคไข้เลือดออกเริ่มพบการแพร่ระบาดแล้ว ที่ จ.นครราชสีมา หน่วยงานด้านสาธารณสุขจึงได้วางมาตรการป้องกันไข้เลือดออก คู่ขนานกับโควิด-19

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธานคณะกรรมการควบคุมโรค จ.นครราชสีมา เปิดเผยถึงสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกของพื้นที่ จ.นครราชสีมาว่า พบมีผู้เสียชีวิตแล้ว 1 รายที่ อ.โนนสูง ซึ่งเราจะต้องรณรงค์เหมือนเดิม เนื่องจากที่ผ่านมาพี่น้องประชาชนอาจจะไปให้ความสนใจ เรื่องการระบาดแพร่เชื้อโควิด-19 ทั้งที่จริงแล้วไข้เลือดออกเป็นเรื่องสำคัญ โดยในส่วนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ล่าสุดสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา เปิดเผยว่า จากข้อมูลระหว่างวันที่ 1  ม.ค. 2563 ถึงปัจจุบันในพื้นที่นครราชสีมา พบผู้ป่วยไข้เลือดออกแล้วจำนวน 906 ราย มีเสียชีวิต 1 ราย โดยอำเภอที่มีอัตราผู้ป่วยไข้เลือดออกสูงที่สุด คือ อ.โนนไทย รองลงมา คือ อ.โนนสูง และ อ.โชคชัย กลุ่มผู้ป่วยที่พบมากที่สุด เป็นกลุ่มเด็กอายุ 10-14ปี

โดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา ได้มีมาตรการควบคุมป้องกันการระบาด ของโรคไข้เลือดออกตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ด้วยการควบคุมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน เพื่อป้องกันไม่ให้โรคไข้เลือดออกระบาดซ้ำเติมสถานการณ์ การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในขณะนี้

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม