โควิด-19 ไม่น่ากลัว แค่ทำ 5 อย่างนี้

โดย
| |
อ่าน : 549

ที่มา : จดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ฉบับที่ 223 พฤษภาคม 2563

โควิด-19 ไม่น่ากลัว แค่ทำ 5 อย่างนี้ thaihealth

แฟ้มภาพ

องค์การอนามัยโลก (WHO) ให้คำแนะนำ 5 ด้านสำคัญ ในการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันการติดโควิด-19

1. รับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ และมีสารอาหารครบถ้วน เพราะจะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันทำงานได้อย่างเหมาะสม

มีประสิทธิภาพ

2. ลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเครื่องดื่มรสหวาน

3. ไม่สูบบุหรี่ เพราะการสูบบุหรี่ เพิ่มความเสี่ยงของการติดโควิด-19 ในระดับที่อันตรายรุนแรง

4. ออกกำลังกาย โดยแนะนำให้มีกิจกรรมทางกายอย่างน้อย วันละ 30 นาที สำหรับผู้ใหญ่ และวันละ 1 ชั่วโมง สำหรับเด็ก เช่น เดิน วิ่ง ปั่นจักรยาน เล่นโยคะ โดยรักษาระยะห่างที่ปลอดภัยจากบุคคลอื่น ๆ   หรือทำกิจกรรมภายในบ้าน

5. ดูแลสุขภาพจิต อ่านหนังสือ ฟังเพลง ลดการดูข่าว เพื่อลดความเครียด สับสน หรือหวาดกลัว 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

นอนไม่หลับ  อุณหภูมิของร่างกาย  ตักบาตร  เม็ดเลือดแดง  สภาวะเรือนกระจก  ฐนิวรรณ กุลมงคล  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  นิรุจน์ อุทธา  ถิ่นทุรกันดาร  กีฬามหามงคล  แผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา  ด้อยพัฒนา  โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเรื้อรังแบบมัยอีลอยด์แห่งโลก  ตำบลสุขภาวะ ครัวเรือน กะปาง การมีส่วนร่วม ประสิทธิภาพ  ฝึกอบรมเรื่องการนวดให้แก่ผู้พิการทางสายตา  รอยสัก  ป้องกันโรค  สุขภาพในมุมมองพระพุทธศาสนา  ห้องสมุดสีเขียว  มุมหนังสือ  พัฒนาเมืองเชิงอนุรักษ์  ฉบับสร้างสุข  ความสำคัญของความถูกต้องชอบธรรมเพื่อการสร้างเสริม สุขภาพ  การสอบ  ปัญหาเด็ก