สสส. หนุนเปิดตลาดออนไลน์อาหารปลอดภัย

โดย
| |
อ่าน : 1,850

ที่มา :   สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก   สสส.

สสส. หนุนเปิดตลาดออนไลน์อาหารปลอดภัย thaihealth

สสส. หนุนเปิดตลาดออนไลน์อาหารปลอดภัย-เกษตรอินทรีย์ ช่วยเกษตรกร ประมงพื้นบ้าน เพิ่มรายได้ลดผลกระทบช่วงโควิด-19 เสนอทางเลือกอยู่บ้านมีสุขภาพดี รับประกันปลอดสารเคมี ด้านภาคีชาติพันธุ์เตรียมแจกเมล็ดพันธุ์  1,000  ชุด ปลุกปลูกผักกินเอง สร้างคลังอาหารมั่นคง

ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และรักษาการผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. กล่าวว่า สสส. ผลักดันการบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพ โดยให้ความสำคัญตลอดห่วงโซ่อาหาร ส่งผลให้ลดปัญหาการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและเสริมความมั่นคงทางด้านอาหารอย่างยั่งยืนสำหรับการปรับตัวสู่การดำเนินวิถีชีวิตใหม่ การทำงานจะเน้นความเชื่อมโยงใน 3 ประเด็นหลัก คือ 1) ส่งเสริมเกษตรกรให้ผลิตอาหารปลอดภัยด้วยระบบอินทรีย์ 2) ส่งเสริมให้เกิดระบบที่เชื่อมโยงกับตลาด

3) การจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ โดยเฉพาะในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ทำให้เกิดเพิ่มโอกาสการส่งเสริมทางตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ เพิ่มความสะดวกให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงอาหารที่มีคุณภาพความปลอดภัย นอกจากนี้ยังเชื่อมผลผลิตกับโครงการที่ได้ดำเนินการอยู่ก่อนแล้วเช่น สมาคมสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนชาติพันธุ์ เครือข่ายสวนผักคนเมือง เป็นต้น

สสส. หนุนเปิดตลาดออนไลน์อาหารปลอดภัย thaihealth

นายธนบูรณ์ สมบูรณ์ ผู้จัดการโครงการ  Greenery  กล่าวว่า   สสส. สนับสนุนการเปิดตลาดสื่อกลางอาหารปลอดภัยระหว่างเกษตรกรกับผู้บริโภค เนื่องจากเมื่อเกิดวิกฤตโควิด-19  ทำให้เปิดตลาดไม่ได้ ประกอบกับผู้บริโภคต้องอยู่บ้านหยุดเชื้อ เกษตรกรประสบปัญหาการขายและการบริโภคที่ลดลง โดยเปิดแพลตฟอร์มขึ้นในชื่อ  Eco & Green Marketplace  ภายใต้กลุ่ม “ตลาดรักษ์โลก  Eco Market”  เป็นช่องทางให้เกษตรกรและผู้ประกอบการอาหารปลอดภัย  12,527  ราย ได้พบปะลูกค้าโดยตรง

เน้นผัก ผลไม้อินทรีย์ ข้าวสารออร์แกนิค วัตถุดิบปลอดเคมี อาหารสุขภาพ ไม่ใส่สารกันบูด ไม่ใช้ไขมันทรานส์ ทำให้ประชาชนที่อยู่บ้านสุขภาพดี เข้าถึงอาหารปลอดภัย เกษตรกรมีช่องทางกระจายสินค้าถึงประชาชนได้เร็วและราคาเป็นมิตร โดยแผนในระยะยาวจะมีการพัฒนาแพลตฟอร์มของกรีนเนอร์รี่ มาร์เก็ต ออนไลน์ ขึ้นมาเพื่อรองรับตลาดออนไลน์หลังวิกฤตโควิด-19

สสส. หนุนเปิดตลาดออนไลน์อาหารปลอดภัย thaihealth

นายโชคชัย หลาบหนองแสง  ผู้จัดการโครงการ  JaiTalad  จ่ายตลาดผลผลิตอินทรีย์ออนไลน์ กล่าวว่า ในวิกฤตโควิด-19 เกษตรกรทุกคนลำบากเพราะตลาดปิด เกษตรกรหรือผู้ค้ารายเล็กไม่มีทักษะความชำนาญเรื่องจัดส่งหรือปรับตัวไม่ทัน จึงร่วมกับ สสส. เป็นศูนย์กลางช่วยส่งสินค้าเพื่อรักษาความสดใหม่ ขณะนี้เจาะกลุ่มผู้บริโภครักสุขภาพ กลุ่มมังสวิรัติ มีสมาชิกกลุ่มในไลน์เพื่อสั่งซื้อสินค้าออนไลน์กว่า  300  ชื่อ ขอบคุณ สสส. สนับสนุนให้ขยายตลาดออนไลน์ ช่วยเกษตรกร  ชาวประมง ผู้ผลิต นำผลผลิตจากชุมชนท้องถิ่นมาบริการให้กับผู้บริโภค

เพจ JaiTalad  จ่ายตลาดผลผลิตอินทรีย์ออนไลน์ หรือแอดไลน์ @JaiTalad สามารถสั่งสินค้าแบบพรีออเดอร์ มีระบบตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน โดยเปิดรับออร์เดอร์ล่วงหน้าวันอังคาร-วันพฤหัสบดี แจ้งรายการที่สั่งซื้อ ชื่อ ที่อยู่จัดส่ง แต่หากเป็นลูกค้าต่างจังหวัดแนะนำสินค้าแปรรูป โดยจะจัดส่งเดลิเวอรีถึงบ้านในวันเสาร์-อาทิตย์

สสส. หนุนเปิดตลาดออนไลน์อาหารปลอดภัย thaihealth

นายสุพจน์ หลี่จา ภาคีเครือข่ายสมาคมสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนชาติพันธุ์ จ.เชียงราย กล่าวว่า ร่วมกับ สสส. ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชพื้นบ้านชาติพันธุ์ลีซู ระดมเมล็ดพันธุ์ผักปลอดภัยมอบแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบผ่านเฟซบุ๊ก  Supot Leeja  นำไปปลูกช่วยให้มีอาหารไว้รับประทานในครัวเรือน โดยกลุ่มแรก มีเงื่อนไขต้องเป็นผู้ประสบภัย และต้องการปลูกพืชผักไว้บริโภค มีทีมงานคอยแนะนำ

กลุ่มที่สอง กลุ่มเกษตรกรที่ต้องการเมล็ดพันธุ์พืชพื้นบ้าน ขยายต่อให้เพื่อนบ้าน สร้างทัศนคติและสำนึกร่วมการปลูกผักเพื่อบริโภคทำได้ทุกพื้นที่ กลุ่มที่สาม เกษตรกรที่ต้องการมีอาชีพจำหน่ายเมล็ดพันธุ์เพื่อสร้างรายได้แบบพอเพียง เริ่มแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์  1,000  ชุดครอบคลุมทุกภูมิภาค ภายในวันที่  15  พฤษภาคมนี้ และเตรียมขยายผลพื้นที่เพาะเมล็ดพันธุ์เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม