สปสช. จับมือ สสส.-ม.มหิดล รุกตรวจโควิด-19 คนไร้บ้าน

โดย
| |
อ่าน : 1,735

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

สปสช. จับมือ สสส.-ม.มหิดล รุกตรวจโควิด-19 คนไร้บ้าน thaihealth

สปสช. จับมือ สสส. - ม.มหิดล รุกตรวจคัดกรองโควิด-19 คนไร้บ้าน กว่า 100 คน ป้องกันแพร่ระบาด เผยกว่า 26% ของคนไร้บ้านใน กทม. สุดเสี่ยง สูงวัย โรคไม่ติดต่อเรื้อรังรุมเร้า พร้อมมอบเวชภัณฑ์/อุปกรณ์ป้องกันเพิ่ม

สปสช. จับมือ สสส.-ม.มหิดล รุกตรวจโควิด-19 คนไร้บ้าน thaihealth

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม ที่ศูนย์พักคนไร้บ้านสุวิทย์ วัดหนู (บางกอกน้อย) ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า กลุ่มคนไร้บ้านเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสุขภาพสูง และมีปัญหาในการเข้าถึงบริการสุขภาพ สปสช. ให้ความสำคัญกับสุขภาพของคนไทยทุกคน โดยเฉพาะในช่วงของการระบาดของโควิด-19 จึงร่วมกับภาคีเครือข่าย ทั้งสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สปสช. จับมือ สสส.-ม.มหิดล รุกตรวจโควิด-19 คนไร้บ้าน thaihealth

ลงพื้นที่การตรวจคัดกรองโควิด-19 โดยวิธีเชิงรุก เพื่อป้องกันหากมีคนไร้บ้านติดเชื้อจะสามารถรักษา และควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดได้ เนื่องจากข้อจำกัดของที่อยู่อาศัยของคนไร้บ้าน ที่มีความแออัด หรือบางส่วนอยู่ในพื้นที่สาธารณะ

สปสช. จับมือ สสส.-ม.มหิดล รุกตรวจโควิด-19 คนไร้บ้าน thaihealth

ด้าน ศ.ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า การตรวจคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลได้นำเจ้าหน้าที่ร่วมตรวจคัดกรองวัดไข้ในเบื้องต้น ให้กับประชาชนและกลุ่มคนไร้บ้าน และสนับสนุนเชิงวิชาการในกระบวนการตรวจยืนยันผล เพื่อหนุนเสริมการทำงานของภาคส่วนต่างๆ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และการทำงานเชิงรุกกับกลุ่มที่มีความเสี่ยงทางสุขภาพสูง อย่างกลุ่มคนไร้บ้านที่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงสิทธิและบริการในการตรวจคัดกรอง

สปสช. จับมือ สสส.-ม.มหิดล รุกตรวจโควิด-19 คนไร้บ้าน thaihealth

สำหรับข้อมูลเบื้องต้นพบว่า หลังสถานการณ์โควิดมีคนไร้บ้านที่ศูนย์พักคนไร้บ้านสุวิทย์ วัดหนู (บางกอกน้อย) กว่า 100 คน เป็นคนสูงอายุ 70 คน โดยทุกคนมีโรคประจำตัวอย่างน้อย 1 โรค โดยหวังว่าการทำงานเชิงรุกเช่นนี้ จะช่วยหนุนเสริมการทำงานของหน่วยงานต่างๆ นำผลลัพธ์ไปใช้เป็นประโยชน์ในการวางแผนต่อไป

สปสช. จับมือ สสส.-ม.มหิดล รุกตรวจโควิด-19 คนไร้บ้าน thaihealth

นางภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส. กล่าวว่า สสส. ทำงานกับเครือข่ายคนไร้บ้านมายาวนาน โดยร่วมกับภาคีเครือข่ายหลากหลายทั้งภาครัฐ เอ็นจีโอ และสถาบันการศึกษา เช่น สปสช. กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย สมาคมคนไร้บ้าน สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทำให้เข้าใจความยากลำบากของคนไร้บ้าน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยตั้งแต่ระยะแรกของการระบาด สสส. ให้การสนับสนุนคนไร้บ้าน ทั้งการจัดให้มีศูนย์กลางระดมทรัพยากรและความช่วยเหลือ จัดให้มีครัวกลางชุมชนเพื่อแจกจ่ายอาหารรวมทั้งเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ในการป้องกัน เช่น หน้ากากผ้า เจลล้างมือ

สปสช. จับมือ สสส.-ม.มหิดล รุกตรวจโควิด-19 คนไร้บ้าน thaihealth

สปสช. จับมือ สสส.-ม.มหิดล รุกตรวจโควิด-19 คนไร้บ้าน thaihealth

โดยในครั้งนี้ สสส. ได้นำเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ในการป้องกันมา สมทบเพิ่มเติมอีกกว่า 1,600 ชุด อีกทั้งให้ความสำคัญกับกลุ่มไร้บ้านที่เป็นผู้สูงอายุ เนื่องจากผลสำรวจพบว่า กว่า 26% ของคนไร้บ้านในกทม. เป็นผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากมีโรคประจำตัว และโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น เบาหวาน โรคหัวใจ นอกจากนี้ได้เตรียมแผนช่วงหลังการแพร่ระบาด สำหรับการฟื้นฟูคนไร้บ้าน ทั้งด้านสุขภาพกายสุขภาพจิต และด้านเศรษฐกิจการมีงานมีรายได้ เพื่อให้คนไร้บ้านสามารถกลับขึ้นมายืนด้วยตัวเองได้อีกครั้ง

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม