(ร่าง) กำหนดการ การลงพื้นที่สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพ และการตรวจคัดกรองทางสุขภาพสำหรับกลุ่มคนไร้บ้านในสถานการณ์ Covid-19

โดย
| |
อ่าน : 401
(ร่าง) กำหนดการ
การลงพื้นที่สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพ
และการตรวจคัดกรองทางสุขภาพสำหรับกลุ่มคนไร้บ้านในสถานการณ์ Covid-19

เวลา 08.30 - 12.00 น. วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563
ณ ศูนย์พักคนไร้บ้าน สุวิทย์ วัดหนู (บางกอกน้อย)
 
08.30 - 08.45 น.     วัตถุประสงค์การของลงพื้นที่ และนโยบายของ สปสช. กับกลุ่มคนไร้บ้าน
• ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ 
รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
08.45 - 09.00 น.     มอบเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ป้องกันโรคระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19
• นางภรณี ภู่ประเสริฐ 
ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส.
09.00 - 12.00 น.     กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของคนไร้บ้านในสถานการณ์ Covid-19 
และการตรวจคัดกรองทางสุขภาพสำหรับกลุ่มคนไร้บ้านในสถานการณ์ Covid-19
• คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
• ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 (วัดเจ้าอาม) สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร 
 
หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม