แนวทางป้องกัน COVID – 19 ในสถานประกอบการ

โดย
| |
อ่าน : 2,772

ที่มา : Infographic ไทยรู้สู้โควิด

แนวทางป้องกัน COVID – 19 ในสถานประกอบการ thaihealth

แฟ้มภาพ

ในสภาวะโรคระบาดรุนแรง แนวทาง Work from home เป็นมาตรการที่ควรนำมาใช้ แต่หากมีข้อจำกัด ไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งองค์กร ควรพิจารณาแนวทางเหล่านี้

> ให้ความรู้ คำแนะนำ ประชาสัมพันธ์ การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค

> จัดหาสบู่ แอลกอฮอล์เจล ที่ล้างมือและหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า

> ทำความสะอาดสถานประกอบการ บริเวณที่ทำงาน อุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะจุดที่มีผู้สัมผัสมาก

> รณรงค์ให้พนักงานล้างมือก่อนเข้างาน ก่อนกินข้าว ก่อนสัมผัสใบหน้าตนเอง

> ระมัดระวังการเก็บขยะติดเชื้อ เช่น กระดาษทิชชู่/หน้ากาก ที่ใช้แล้ว

> มีมาตรการให้พนักงานที่มีไข้สูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส มีอาการหอบ หายใจเหนื่อย ไอ หยุดงาน

> อำนวยความสะดวกในการส่งกลับ เพื่อรักษาที่บ้านหรือโรงพยาบาล

> มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ เช่น การขยับหน้าโต๊ะทำงาน

> มีห้องพยาบาลเพื่อดูแลเบื้องต้น และแยกผู้ป่วยออกจากผู้อื่น

> คัดกรองพนักงานทุกคนก่อนเข้าทำงาน โดยเฉพาะองค์กรที่มีพนักงานทำงานหนาแน่น รวมถึงผู้มาติดต่อจากภายนอกด้วย

> ทำความสะอาดรถรับส่งของพนักงาน หากองค์กรมีรถรับส่งพนักงาน

> สำหรับพนักงานที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ ให้มีการรายงานผลอุณหภูมิร่างกาย เป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม