เผยงดขายเหล้าช่วงโควิด ช่วยลดอุบัติเหตุบนถนน

โดย
| |
อ่าน : 1,576

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

เผยงดขายเหล้าช่วงโควิด ช่วยลดอุบัติเหตุบนถนน thaihealth

แฟ้มภาพ

ทีมศึกษาวิจัยฯ เผยมาตรการสั่งงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ส่งผลดีต่อความปลอดภัยทางท้องถนน โดยพบสถิติจำนวนการเกิดอุบัติเหตุลดลง

ที่ จ.ศรีสะเกษ ดร.ชญานิน กฤติยะโชติ หัวหน้าทีมวิจัยโครงการสำรวจ การปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกัน และควบคุม การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เปิดเผยว่า ทีมวิจัยฯ ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนล่าง นำโดย นายบำรุง เป็นสุข ผู้ประสานงานสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคอีสานตอนล่าง สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) และ สสส. ได้ดำเนินการสำรวจตามโครงการสำรวจการปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีการสั่งงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยสำรวจตัวแทนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 11 กลุ่ม ประกอบด้วย

ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และปัญหาสาธารณสุข ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมสรรพสามิต บุคลากรทางการแพทย์ ประชาคมงดเหล้าระดับจังหวัด แกนนำเยาวชนขับเคลื่อนงานงดเหล้าระดับจังหวัด อาจารย์มหาวิทยาลัย องค์กรศาสนา และคณะอนุกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับจังหวัด  ใน 9 จังหวัด

จากการรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ 20-25 เม.ย. ที่ผ่านมา จำนวน 102 ชุด พบผลที่น่าพอใจ เมื่อกลุ่มเป้าหมายเกือบทั้งหมด อยู่ในระดับสูงถึงร้อยละ 86 ทำให้การหยุดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นส่วนใหญ่ จำนวนอุบัติเหตุจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลดลง ประชาชนรับรู้และให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการเป็นอย่างดี มีการรักษาระยะห่างทางกายภาพเพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

แต่จากการสำรวจพบว่าผู้ติดสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีภาวะเสี่ยงต่อการเจ็บป่วย จากการขาดแอลกอฮอล์หรืออาการลงแดงมากขึ้น นอกจากนี้ควรให้มีการคัดกรองผู้ติดสุราเรื้อรัง เพื่อนำเข้าสู่การช่วยเหลือและบำบัดทั้งในมิติของชุมชนและมิติของภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรม ควรจัดให้มีการส่งเสริมทักษะอาชีพและพัฒนาศักยภาพของผู้ติดสุรา เพื่อป้องกันการกลับมาดื่มซ้ำอีก

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม