บ้านทุ่งวัวแล่น รู้คุณค่าธรรมชาติพัฒนาชุมชน

โดย
| |
อ่าน : 365

ที่มา : เว็บไซต์แนวหน้าออนไลน์

บ้านทุ่งวัวแล่น รู้คุณค่าธรรมชาติพัฒนาชุมชน thaihealth

แฟ้มภาพ

บ้านทุ่งวัวแล่น อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร รู้คุณค่าธรรมชาติ รักษาความสะอาด พร้อมต่อยอดรังสรรค์ผลิตภัณฑ์ชาวบ้าน ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจท่องเที่ยวชุมชน

ชุมชนบ้านทุ่งวัวแล่น ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เป็นหมู่บ้านที่รายล้อมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติมากมาย ที่เด่นที่สุดคงหนีไม่พ้นหาดทุ่งวัวแล่นที่ได้รับการการันตีว่าเป็นทะเลที่มีคุณภาพน้ำที่ดีที่สุดของประเทศไทย มีนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศแวะมาพักผ่อนมากมาย โดยเฉพาะวันหยุดหรือช่วงเทศกาลต่างๆ

ต้นทุนธรรมชาติเหล่านี้เป็นแหล่งต้นทุนที่มีคุณค่าของชุมชน สามารถต่อยอดจากสิ่งที่มีไปสู่เส้นทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เริ่มจากการรวมกลุ่มสภาผู้นำชุมชนขึ้นมา โดยมีคุณสมคิด ทองรักษา ประธานวิสาหกิจชุมชนบ้านทุ่งวัวแล่น แกนนำขับเคลื่อนหลัก ที่พยายามอนุรักษ์ รักษาธรรมชาติที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน

“เรามีสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน จึงคิดว่าเราจะทำอย่างไรในการจัดการระบบทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีคุณภาพ และสะอาดอยู่เสมอ เพื่อมัดใจนักท่องเที่ยวได้เข้ามาเที่ยวหาดทุ่งวัวแล่นของเรา จึงเข้าร่วมโครงการชุมชนน่าอยู่ เกิดสภาผู้นำชุมชนขึ้นมา เริ่มจากทำเรื่องจัดการขยะในแต่ละครัวเรือน และนำเศษวัสดุเหลือใช้ มาต่อยอดทำเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชน เช่น ตะกร้าที่ทำจากขวดพลาสติก การทำปุ๋ยหมัก สิ่งเหล่านี้ทำให้เราลดขยะในชุมชน และสร้างผลิตภัณฑ์ที่สามารถต่อยอดสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้”

คุณสมคิด ได้เล่าถึงแนวคิดที่ผ่านมาที่ต้องการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวชุมชน ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจระดับชุมชน เริ่มจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยใช้พื้นที่บริเวณโรงเรียนบ้านทุ่งวัวแล่นที่ได้ถูกยกเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปแล้ว มาเป็นพื้นที่กิจกรรม พื้นที่ที่พัฒนาศักยภาพของคนในชุมชน โดยผ่านกระบวนการขับเคลื่อนของสภาผู้นำชุมชน

“ทุกอย่างที่พวกเราทำมาจะสำเร็จไม่ได้เลย หากไม่มีโครงการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ที่ให้การสนับสนุนมาในชุมชน มีการนำทีมสภาผู้นำชุมชนไปฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการต่างๆ แต่ละครั้งช่วยเพิ่มทักษะให้โครงสร้างของสภาผู้นำบ้านทุ่งวัวแล่นขับเคลื่อนได้อย่างชัดเจนมากขึ้น อย่างปีแรกที่เราทำยังไม่ประสบความสำเร็จ 100 เปอร์เซ็นต์ เหมือนเด็กเพิ่งหัดเดิน พอทำไปเรื่อยๆได้รับการสนับสนุนมีพี่เลี้ยงมาให้ความรู้ เราก็ได้พัฒนาศักยภาพของเราขึ้นมาทำให้ชุมชนบ้านทุ่งวัวแล่นเกิดความเข้มแข็ง”

คุณสมคิด ยังอธิบายถึงการมีส่วนร่วมของทีมพี่เลี้ยง ที่เป็นแกนนำขับเคลื่อนที่สำคัญที่ทำให้ชุมชนเกิดความสำเร็จ และพูดถึงเป้าหมายถึงการต่อยอดโครงการปีที่ 3 เรื่องของการปลูกผัก บริโภคผัก และบ้านครัวเรือนต้นแบบ ร้านค้าต้นแบบแถวหาดทุ่งวัวแล่นที่มีการใช้วัตถุดิบที่เกิดจากการผลิตจากชุมชนไร้สารพิษดีต่อสุขภาพ ขายให้กับนักท่องเที่ยวและคนในชุมชน จะทำให้ช่วยเสริมรากฐานของเศรษฐกิจชุมชน ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจโลกเป็นอย่างไรก็ตาม แต่ฐานเศรษฐกิจของชุมชนทุ่งวัวแล่นต้องพึ่งตนเองให้ได้

คุณสมคิด กล่าวทิ้งท้ายเรื่องสถานการณ์โควิด-19 กับการตื่นตัวของชาวชุมชนบ้านทุ่งวัวแล่น การรับมือ และความโชคดีของการได้ร่วมโครงการชุมชนน่าอยู่ ว่า

“ในสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาด ทางเราได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะทิว สนับสนุนเมล็ดผักให้คนที่ถูกกักตัว ได้ปลูกผักกินเองที่โรงเรียนบ้านทุ่งวัวแล่น ซึ่งก็เป็นกิจกรรมที่ดีคนที่กักตัวก็ได้มีอะไรทำ ถือเป็นความโชคดีของเราที่มีความตื่นตัวก่อนหน้านี้ ไม่ใช่มานั่งแก้ไขอะไรทีหลังที่สายไปแล้ว”

การรู้คุณค่าของทรัพยากรที่มีอยู่ การดูแลรักษาเป็นเรื่องใกล้ตัวของคนในชุมชนเอง ที่ต้องช่วยกันดูแล เพราะความสวยงามที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา เป็นสิ่งกระตุ้นให้ผู้คนต่างถิ่นที่หลั่งไหลเข้ามาเยือนชมความสวยงามของหาดทุ่งวัวแล่น ทำให้เศรษฐกิจของชุมชนที่นี่เพิ่มพูนมากขึ้น จนทำให้เกิดการรวมกลุ่มคนที่ต้องการพัฒนา ยกระดับเศรษฐกิจชุมชน และเพิ่มรายได้ให้ชุมชน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม