(ร่าง) กำหนดการ ส่งมอบเครื่องมือการจัดการโรงเรียน รับมือโควิด-19

โดย
| |
อ่าน : 834
(ร่าง)กำหนดการ
ส่งมอบเครื่องมือการจัดการโรงเรียน ‘รับมือโควิด-19’ 
“เมื่อโรงเรียน ตชด. เปิดเรียนตามปกติ 18 พ.ค. เพื่อดูแลการเรียนรู้ของเด็กเยาวชนพื้นที่ห่างไกล พบตัวอย่างชุดเครื่องมือการจัดการโรงเรียน รับมือโควิด 19” 
วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  เวลา 10.30 - 11.30 น.
ณ ห้องประชุม 201 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.
 
 
10.30 - 11.00 น.     ลงทะเบียน และเยี่ยมชมชุดเครื่องมือจัดการโรงเรียน ‘รับมือโควิด-19’ 
11.00 - 11.15 น.     รูปแบบการจัดการโรงเรียน ‘รับมือโควิด-19’ 
• กล่าวถึงที่มาความร่วมมือ โดย 
นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
• กล่าวถึงรูปแบบการจัดการโรงเรียน ‘รับมือโควิด-19’ และชุดเครื่องมือการจัดการโรงเรียน โดย
ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
• กล่าวถึงมาตรการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนตระเวนชายแดน โดย 
พล.ต.ท. วิชิต ปักษา ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
11.15 - 12.00 น.     ส่งมอบเครื่องมือการจัดการโรงเรียน ‘รับมือโควิด-19’ มอบให้กับ
• กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อส่งมอบต่อ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 220 แห่ง 
• มอบต้นแบบ แด่ โรงเรียน ในสังกัด สพฐ.
โดย ผู้จัดการ สสส.  รองเลขาธิการ สพฐ. และผู้แทนกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน ถ่ายภาพร่วมกัน 
และเชิญผู้บริหาร สสส. และผู้แทนองค์กรร่วมดำเนินการจัดทำเครื่องมือการจัดการโรงเรียน รับมือ โควิด-19 ถ่ายภาพร่วมกัน 
1. ดร.รัตนา แสงบัวเผื่อน ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สพฐ.)
2. นางเบญจมาภรณ์ ลิมปิษเฐียร ผู้ช่วยผู้จัดการและรักษาการผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ (สสส.)
3. ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม  ผู้ช่วยผู้จัดการและรักษาการผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ (สสส.)
4. นางจงกลนี วิทยารุ่งเรืองศรี ผู้จัดการโครงการเด็กไทยแก้มใส
5. รศ.ดร.พนิต ภู่จินดา  หัวหน้าภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มาหวิทยาลัย
6. นางสาวสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน
 
หมายเหตุ กำหนดการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม