สสส. จับมือ สพฐ. ทำคู่มือการจัดการโรงเรียน รับมือโควิด-19

โดย
| |
อ่าน : 2,521

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

สสส. จับมือ สพฐ. ทำคู่มือการจัดการโรงเรียน รับมือโควิด-19 thaihealth

สสส. ร่วมกับ สพฐ. ป้องกันเด็กไทยห่างไกลโควิด-19 จัดทำคู่มือ “การจัดการโรงเรียน รับมือโควิด-19” รับมือโรงเรียนเปิดเทอม กว่า 2.9 หมื่นโรง

สสส. จับมือ สพฐ. ทำคู่มือการจัดการโรงเรียน รับมือโควิด-19 thaihealth

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กล่าวในการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ว่า ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563 แจ้งดำเนินการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ส่งผลให้ต้องเลื่อนวันเปิดภาคเรียน เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 สพฐ. จึงมีการเตรียมความพร้อมแก่กลุ่มผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาอีกกว่า 5.4 แสนคนก่อนเปิดภาคเรียน โดยการอบรมครั้งนี้ ได้เผยแพร่คู่มือ “การจัดการโรงเรียน รับมือโควิด 19” จัดทำโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มุ่งลดความเสี่ยงในนักเรียนกว่า 6.7 ล้านคน ครอบคลุมโรงเรียน 29,841 โรง

สสส. จับมือ สพฐ. ทำคู่มือการจัดการโรงเรียน รับมือโควิด-19 thaihealth

ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน สสส. และรักษาการผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุุบัน ยังมีการระบาดของโควิด-19  และมีความจำเป็นต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ และเน้นให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อช่วยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ให้แก่นักเรียนในช่วงวิกฤติการระบาดของโรค   รวมทั้งใช้ประโยชน์ในงานวิชาการ

สสส. จัดทำคู่มือ “การจัดการโรงเรียน รับมือโควิด 19” รวบรวมองค์ความรู้เรื่องโรคโควิด-19 การจัดการให้เกิดการป้องกันและหยุดยั้งการแพร่กระจาย ข้อปฏิบัติด้านสุขอนามัย สิ่งแวดล้อม และสังคม การจัดการสอนสุขศึกษาด้านสุขภาพจิตในสถานกาณ์โควิด-19 ที่เหมาะสําหรับผู้บริหาร เจ้าของโรงเรียน ครู ผู้ดูแลนักเรียน นักเรียน ผู้ปกครอง รวมถึงแม่ครัวและผู้สัมผัสอาหารในโรงเรียน เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับวันเปิดภาคเรียนในแต่ละระดับชั้น

ทั้งนี้ จะมีการส่งมอบคู่มือ “การจัดการโรงเรียน รับมือโควิด-19” ในวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.30 น. ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.   สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดคู่มือการจัดการโรงเรียน รับมือโควิด-19 ได้ที่ http://llln.me/zqpgs8q

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม