สสส.ชวนสงฆ์ไทย “กินร้อน ช้อนแยก แตกวง” ต้านโควิด-19

โดย
| |
อ่าน : 2,561

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

สสส.ชวนสงฆ์ไทย “กินร้อน ช้อนแยก แตกวง” ต้านโควิด-19 thaihealth

สสส.ชวนสงฆ์ไทย “กินร้อน ช้อนแยก แตกวง” ต้านโควิด-19 เตือนทำบุญวันวิสาขบูชา เว้นระยะห่างทางสังคม พ่วงสูตรโภชนปัญญา 1:1:9:9 ไข่ 1 ฟอง-นม 1 กล่อง-โปรตีน 9 ช้อน-ก้าวเดิน 30 นาที เสริมความแข็งแรงพระสงฆ์ ผู้สูงอายุ

สสส.ชวนสงฆ์ไทย “กินร้อน ช้อนแยก แตกวง” ต้านโควิด-19 thaihealth

ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์ รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และรักษาการผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร กล่าวว่า การระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้ผู้คนในสังคมต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต ในวันวิสาขบูชานี้ การทำบุญไหว้พระ ประชาชนควรตระหนักการเว้นระยะห่างทางสังคม ไม่เว้นแม้แต่พระสงฆ์ที่ปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข ทั้งการเว้นระยะห่างทางสังคม ฉันอาหารด้วยช้อนกลางส่วนตัว สวมใส่หน้ากากผ้าตลอดเวลา

สสส. ร่วมกับภาคีเครือข่ายสงฆ์ไทยไกลโรค มีความเป็นห่วงความปลอดภัยของสุขภาพพระสงฆ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดนี้เป็นพิเศษ ได้สนับสนุนหลักการปฏิบัติง่าย ๆ ภายใต้แนวคิด "ส่งเสริมโภชนปัญญา ร่วมพัฒนาสุขภาพพระสงฆ์" คือ "กินร้อน ช้อนแยก แตกวง" พร้อมแนะให้พระสงฆ์บริโภคสูตร 1:1:9:9 เพื่อสร้างความแข็งแรงให้แก่ร่างกาย ลดความเสื่ยงการติดโควิค-19 สูตรนี้ผู้สูงอายุสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย

สสส.ชวนสงฆ์ไทย “กินร้อน ช้อนแยก แตกวง” ต้านโควิด-19 thaihealth

ศ.ดร.ภญ.จงจิตร อังคทะวานิช หัวหน้าโครงการสงฆ์ไทยไกลโรค สสส. และผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการและกำหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า โครงการสงฆ์ไทยไกลโรค สสส. ดำเนินงานมากว่า 7 ปี ขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด เมื่อเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาด สิ่งสำคัญของการดูแลสุขภาพสงฆ์ไทยคือการพัฒนาวัดในฐานะองค์กรและสิ่งแวดล้อม ที่เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต และสนับสนุนให้พระสงฆ์เป็นแกนนำความรู้ในการดูแลสุขภาวะตนเอง และเผยแพร่แก่ชุมชนและสังคมในวงกว้าง

ได้แนะแนวทางการ "กินร้อน ช้อนแยก แตกวง" คือ กินร้อน หมายถึง หลักการปฏิบัติง่าย ๆ กินร้อน หมายถึง ให้พระสงฆ์ฉันอาหารที่ปรุงสุกใหม่อยู่เสมอ ช้อนแยก หมายถึง ช้อนกลางให้แยกของแต่ละบุคคล และแตกวง หมายถึง แยกตัวกันทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การนั่งฉันอาหาร ทำกิจของสงฆ์ โดยให้เว้นระยะห่างกัน 1-2 เมตร

สสส.ชวนสงฆ์ไทย “กินร้อน ช้อนแยก แตกวง” ต้านโควิด-19 thaihealth

สสส.ชวนสงฆ์ไทย “กินร้อน ช้อนแยก แตกวง” ต้านโควิด-19 thaihealth

“อาหารและโภชนาการพระสงฆ์เป็นปัจจัยสำคัญต่อขสุขภาพพระสงฆ์ เนื่องจากพระสงฆ์ฉันอาหารที่มีโปรตีนจากเนื้อสัตว์ เพียง 40 กรัมต่อวัน (ชายไทยต้องได้ 60 กรัมต่อวัน) กินผักผลไม้น้อย อฉันของมันและของทอดที่มีไขมันและโคเลสตอรอลสูง น้ำปานะที่ฉันเติมน้ำตาลสูง เพื่อพลานามัย และเพิ่มความแข็งแรง เสริมความแกร่งของร่างกายสู้โควิด-19 สำหรับพระสงฆ์ และสามารถปรับใช้ในฆราวาสสูงอายุ เนื่องจากผู้สูงอายุรับประทานโปรตีนไม่พอ สาเหตุจากฟันไม่ดี ระบบย่อยอาหาร ฯลฯ

ควรรับประทานโปรตีนตามสูตร 1:1:9:9 คือ รับประทานไข่ไก่ 1 ฟอง นม 1 แก้ว เนื้อปลา เนื้อหมูสับ หรือเต้าหู้ 9 ช้อนโต๊ะ ควบคู่กับการรับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่ เน้นผักนำ และ 9 สุดท้าย คือ ก้าวเดินเคลื่อนไหวร่างกาย เดินบิณฑบาตให้มากขึ้น เดินจงกรมเดินรอบพระอุโบสถ หรือเดินกวาดลานวัด 30 นาทีต่อวัน” ศ.ดร.ภญ.จงจิตร กล่าว

สสส.ชวนสงฆ์ไทย “กินร้อน ช้อนแยก แตกวง” ต้านโควิด-19 thaihealth

ทั้งนี้ สามารถติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับสื่อสงฆ์ไทยไกลโรค ได้ที่ www.sonkthaiglairok.com สงฆ์ไทยไกลโรค "ส่งเสริมโภชนปัญญา ร่วมพัฒนาสุขภาพพระสงฆ์" #ใส่ใจใส่บาตร #สงฆ์ไทยไกลโรค #สุขภาพพระสงฆ์อยู่ในมือของญาติโยม

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม