กรมอนามัย – สสส. - ภาคีเครือข่าย ลงพื้นที่ ตลาดประชานิเวศน์ คุมเข้มมาตรการช่วงโควิด-19

| |
อ่าน : 2,684

ที่มา : กรมอนามัย

ภาพประกอบจาก สสส.

กรมอนามัย – สสส. - ภาคีเครือข่าย ลงพื้นที่ ตลาดประชานิเวศน์ คุมเข้มมาตรการช่วงโควิด-19 thaihealth

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน (ชาย) บ้านกาญจนาภิเษก ลงพื้นที่ตลาดประชานิเวศน์คุมเข้มมาตรการ         ตามคำแนะนำของกรมอนามัยในการจัดระเบียบตลาด ป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19

วันนี้ (27 เมษายน 2563) แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจตลาดปลอดภัย ลดเสี่ยงโควิด-19 ร่วมกับนางทิชา  ณ นคร กรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน(ชาย)บ้านกาญจนาภิเษก   ณ ตลาดประชานิเวศน์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ว่า จากข้อมูลการสำรวจ Thaistopcovid ของกรมอนามัยในตลาดสด พบว่า ร้อยละ 88.99 ปฏิบัติตามมาตรการ Social Distancing ระหว่างผู้ขายของกับผู้บริโภค นอกจากนี้พ่อค้า แม่ค้า พนักงานตลาด และผู้บริโภคได้ให้ความร่วมมือสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ร้อยละ 98.84 จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาดหรือเจลแอลกอฮอล์ ร้อยละ 96.81 และทำความสะอาดแผง โต๊ะจำหน่ายอาหารด้วยน้ำยาทำความสะอาดและน้ำยาฆ่าเชื้อทุกวัน ร้อยละ 95.65 ดังนั้น กรมอนามัยจึงขอเน้นย้ำให้ทุกตลาดได้ปฏิบัติตามข้อแนะนำ โดยให้เจ้าของตลาดจัดให้มีจุดคัดกรองพ่อค้า แม่ค้า ผู้บริโภค เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา รักษาระยะห่างระหว่างกันไม่น้อยกว่า 1-2 เมตร และจัดจุดล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ ดูแลสถานที่ให้สะอาด  ถูกสุขลักษณะ ด้วยการทำความสะอาดบริเวณพื้น ทางเดิน แผงจำหน่ายสินค้าอย่างน้อยวันละครั้ง และจัดประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เช่น เสียงตามสาย บอร์ด ป้ายประชาสัมพันธ์  เพื่อสร้างความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง

กรมอนามัย – สสส. - ภาคีเครือข่าย ลงพื้นที่ ตลาดประชานิเวศน์ คุมเข้มมาตรการช่วงโควิด-19 thaihealth

แพทย์หญิงพรรณพิมล กล่าวต่อไปว่า สำหรับตลาดประชานิเวศน์ที่ได้ลงพื้นที่ในครั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมอนามัยโดย กำหนดทางเข้า-ออก เพื่อคัดกรองคนเข้าตลาด มีการวัดอุณหภูมิ จัดให้มีจุดล้างมือและบริการเจลแอลกอฮอล์ ส่วนผู้จำหน่ายอาหารและผู้ซื้อสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา และรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลและแผง 1-2 เมตร อาหารปรุงสำเร็จต้องมีการปกปิดและใช้อุปกรณ์การหยิบจับอาหาร รวมทั้งทำความสะอาดแผง ร้านค้า อุปกรณ์ของใช้ด้วยน้ำยาทำความสะอาดและน้ำยาฆ่าเชื้อทุกวัน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่จับจ่ายสินค้าภายในตลาด  สำหรับในส่วนผู้ซื้อและผู้บริโภคนั้น ควรวางแผนการซื้อ และมาตลาดอาทิตย์ละ 1-2 วัน เพื่อใช้เวลาในตลาดให้น้อยที่สุด ไม่ควรพาเด็กและผู้สูงอายุมาตลาดเนื่องจากเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการรับเชื้อได้ง่าย เมื่อกลับถึงบ้านควรเปลี่ยนเสื้อผ้าและอาบน้ำทันที

กรมอนามัย – สสส. - ภาคีเครือข่าย ลงพื้นที่ ตลาดประชานิเวศน์ คุมเข้มมาตรการช่วงโควิด-19 thaihealth

“ทั้งนี้ กรมอนามัยได้จัดทำ Application Stopcovid-19 (http://stopcovid.anamai.moph.go.th)   โดยให้ผู้ประกอบการตลาดที่ปฏิบัติตามมาตรฐานประเมินตนเองและปักหมุดร้าน ส่วนผู้บริโภคสามารถตรวจสอบ เลือกการใช้บริการ และร้องเรียนเสนอแนะผ่านช่องทางเดียวกันได้” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

กรมอนามัย – สสส. - ภาคีเครือข่าย ลงพื้นที่ ตลาดประชานิเวศน์ คุมเข้มมาตรการช่วงโควิด-19 thaihealth

ด้านนางทิชา  ณ นคร กรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน(ชาย)บ้านกาญจนาภิเษก  กล่าวว่าปัจจุบัน สสส. ได้มีนโยบายชัดเจนให้ภาคีที่รับการสนับสนุนโครงการจาก สสส.  เร่งปรับแผนการทำงานเพื่อช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด-19 อย่างเต็มที่  ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมอันหนึ่งคือการสนับสนุนการจัดระเบียบตลาดสด ตลาดนัด  ของเครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต เครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยง โดยร่วมกับกรมอนามัย และกรุงเทพมหานคร  ในรูปแบบของสื่อสปอตเสียงตามสาย  ป้ายประชาสัมพันธ์  บอร์ด สติกเกอร์  ตลอดจนการสนับสนุนอ่างล้างมือเท้าเหยียบ  ให้กับสำนักงานเขต และตลาดต่างๆในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  นำร่องตลาดละ 1 ชิ้น  โดยในส่วนของการผลิตอ่างล้างมือเท้าเหยียบนั้น  ได้รับความร่วมมือจากเยาวชนศูนย์ฝึกฯบ้านกาญจนาภิเษก   และรุ่นพี่ที่ออกไปประกอบอาชีพแล้วจำนวนหนึ่ง  ร่วมกันทำอ่างล้างมือเท้าเหยียบ  ซึ่งปัจจุบันสามารถผลิตอ่างล้างมือนี้ได้มากกว่า 150 ชิ้นแล้ว ตั้งเป้าผลิตให้ได้ถึง 300 ชิ้น  และกำลังทยอยส่งมอบให้กับสำนักงานเขตเพื่อส่งต่อไปยังตลาดในพื้นที่กำกับดูแล   ซึ่งแต่ละตลาดสามารถนำโมเดลต้นแบบอ่างล้างมือนี้ไปดัดแปลง  จัดทำเพิ่มเติมได้เองตามความเหมาะสมของพื้นที่ต่อไป  

กรมอนามัย – สสส. - ภาคีเครือข่าย ลงพื้นที่ ตลาดประชานิเวศน์ คุมเข้มมาตรการช่วงโควิด-19 thaihealth

“เป็นเรื่องน่ายินดีที่โมเดลอ่างล้างมือเท้าเหยียบนี้  มีหลายพื้นที่ได้นำไปประยุกต์ ดำเนินการผลิตและติดตั้งในตลาดนอกเหนือจากกรุงเทพมหานคร  เช่นวิทยาลัยเทคนิคสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช  วิทยาลัยเทคนิคพังงา จังหวัดพังงา เป็นต้น  โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีกับตลาดในพื้นที่  ทำให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกในทางที่สร้างสรรค์  เข้ามามีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด-19  เกิดความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่าในสิ่งที่ทำ เช่นเดียวกับเยาวชนจากศูนย์ฝึกฯบ้านกาญจนาภิเษก และรุ่นพี่ที่เป็นกำลังสำคัญ   ในการผลิตอ่างล้างมือเท้าเหยียบต้นแบบนี้” นางทิชา กล่าว

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม