หนุนสภาผู้นำชุมชนชายแดนใต้ รับมือโควิด-19

โดย
| |
อ่าน : 1,512

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

หนุนสภาผู้นำชุมชนชายแดนใต้ รับมือโควิด-19 thaihealth

สสส. หนุน ‘สภาผู้นำชุมชนชายแดนใต้’ รับมือโควิด-19 ดึงผู้นำศาสนา-ผู้นำท้องถิ่น-อสม. มีส่วนร่วม ส่งข้อมูลผ่านเสียงตามสายจากมัสยิด-งดรวมตัวทำพิธีกรรม-งดบรรยายธรรม-งดละหมาดวันศุกร์ เว้นระยะห่างทางสังคมเคร่งครัด

หนุนสภาผู้นำชุมชนชายแดนใต้ รับมือโควิด-19 thaihealth

นางเข็มเพชร เลนะพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักสร้างสรรค์โอกาส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สถานการณ์ที่มีการระบาดของโควิด-19 นอกจากมาตรการรัฐในการป้องกันและควบคุม ชุมชน หมู่บ้านมีบทบาทสำคัญในการรับมือและสกัดการแพร่ระบาด สสส. และภาคีเครือข่าย ส่งเสริมการทำงานชุมชนระดับหมู่บ้านและเครือข่ายในพื้นที่ทำงานภายใต้ “โครงการชุมชนน่าอยู่” เกิดเป็นแนวทางการสนับสนุนกลไกสภาผู้นำชุมชน ในการป้องกันและรับมือการระบาดของโควิด-19 ทั่วทุกภูมิภาค 

โดยกำหนดมาตรการหรือแนวทางจัดการ เพื่อป้องกันและรับมือกับสถานการณ์ ลดผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชนทั่วไป มีคุณภาพชีวิตที่ดีเท่าเดิมได้รวดเร็วที่สุด รวมถึงการเตรียมพร้อมดูแลตนเอง ลดผลกระทบเมื่อมีผู้ติดเชื้อ ผ่านการสื่อสารตามบริบทของชุมชนที่เข้าใจง่าย ถูกต้องและแม่นยำ

หนุนสภาผู้นำชุมชนชายแดนใต้ รับมือโควิด-19 thaihealth

นายสุวิทย์ หมาดอะดำ หน่วยจัดการชุมชนน่าอยู่ ประธานสภาผู้นำชุมชนชายแดนใต้ กล่าวว่า ชุมชนชายแดนใต้มีแผนการจัดการ คือ 1. จัดทีมรับมือ Covid-19 ได้แก่ ผู้นำศาสนา เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้นำท้องถิ่น และ อสม. 2. รวบรวมข้อมูลคนในชุมชน ที่พักและอาหาร 3. กำหนดกติการ่วมการให้ข้อมูล/ไม่ออกนอกบ้าน/รักษาระยะห่าง/เข้า-ออกชุมชน/ตรวจสุขภาพ 4. สร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านเสียงตามสายจากมัสยิด ไลน์กลุ่มชุมชน

5. ให้ชุมชนซื้อหรือผลิตหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ 6. ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐในการรับ-ส่งข้อมูล พร้อมติดตามผู้ป่วยที่กลับเข้ามาในชุมชน และ 7. กรณีที่มีภาวะวิกฤตยาวนาน มีการจัดตั้งกองทุนรับมือฟื้นฟูภัยพิบัติของชุมชน เพื่อความมั่นคงทางอาหารของคนในชุมชน

หนุนสภาผู้นำชุมชนชายแดนใต้ รับมือโควิด-19 thaihealth

นายสะรี มะรอแม ประธานสภาผู้นำชุมชนบ้านพอเหมาะ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี กล่าวว่า หนึ่งในผู้เสียชีวิตเป็นชาวปัตตานี ทำให้คณะทำงานแก้ไขปัญหาโควิด 19 มีมาตรการที่เข้มข้นมากขึ้น ร่วมกันเฝ้าระวัง และทำความเข้าใจกับคนในชุมชนตามมาตรการของรัฐอย่างเคร่งครัด โดยมีการประชุมกำหนดแนวทางปฏิบัติ หรือฮูกุมปากัดของชุมชน 1. คัดกรองผู้ที่เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงกักตัว 14 วัน

2. ปฏิบัติตามประกาศของจุฬาราชมนตรีงดละหมาดวันศุกร์ตั้งแต่วันที่ประกาศ โดยให้ละหมาดซุหรีที่บ้านของตนเองตามเวลาของซุหรี 3. ป้องกันการแพร่ระบาดโดยการแจกหน้ากากผ้า ให้ใช้ทุกคนเมื่อออกจากบ้าน 4. งดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น บรรยายธรรม และ 5. งดกิจกรรมรื่นเริง เช่น มงคลสมรส งานเข้าสุนัตบุตร

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม