พ.ค.นี้เริ่มฉีดวัคซีนสกัดไข้หวัดใหญ่

| |
อ่าน : 673

ที่มา : ข่าวสด

พ.ค.นี้เริ่มฉีดวัคซีนสกัดไข้หวัดใหญ่ thaihealth

แฟ้มภาพ

เข้าสู่หน้าฝน เป็นช่วงที่โรคไข้หวัดใหญ่และไข้เลือดออกระบาด ดังนั้นสถานที่ต่างๆ และประชาชนต้องให้ความสำคัญกับการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในพื้นที่รอบบ้านและชุมชนต่างๆ 

นพ.อนุพงศ์ สุจริยากุล ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค (คร.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า เมื่อเข้าสู่หน้าฝน จะมีโรคไข้หวัดใหญ่และไข้เลือดออกระบาด ดังนั้นสถานที่ต่างๆ และประชาชนต้องให้ความสำคัญกับการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในพื้นที่รอบบ้านและชุมชนต่างๆ เพราะเป็นการช่วยตัดวงจรการแพร่เชื้อของโรคไข้เลือดออก

นพ.ศักดิ์ชัย กาญนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ขณะนี้มีการนำเข้าวัคซีนไข้หวัดใหญ่มาแล้วตามสายพันธุ์ที่ คร.แนะนำ โดยเดือน พ.ค.นี้จะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ให้กับประชาชนใน 2 กลุ่มหลัก คือผู้ให้บริการทางการแพทย์ และประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มีโรคทั้งหลายไปฉีดในหน่วยบริการของรัฐทุกแห่งในประเทศ  โดยกทม.มีการนัดหมายล่วงหน้าผ่านแอพพลิเคชั่น สปสช.สร้างสุข ของ   กทม. เลือกไปฉีดหน่วยบริการในระบบหลักประกันฯ ที่คลินิก ร.พ. ได้ตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไป ไม่มีค่าใช้จ่าย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม