วิจัยเผยฟ้าทลายโจร ยับยั้งโควิด-19 ได้

โดย
| |
อ่าน : 697

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน

วิจัยเผยฟ้าทลายโจร ยับยั้งโควิด-19 ได้ thaihealth

แฟ้มภาพ

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยผลวิจัยพบฟ้าทลายโจร มีผลในการยับยั้งไวรัสโดยตรง และยับยั้งไม่ให้ไวรัสเพิ่มจำนวนในเซลล์ อย่างไรก็ตาม ไม่มีฤทธิ์ป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าเซลล์ได้ ดังนั้นไม่ควรรับประทานฟ้าทลายโจรเพื่อหวังผลการป้องกันโควิด-19

ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดเผยว่า เป็นที่ทราบกันดีว่าฟ้าทลายโจรมีฤทธิ์สำคัญ 4 อย่างคือ 1.ฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกัน 2.ฤทธิ์ต้านไวรัส 3.ฤทธิ์ต้านการอักเสบ และ 4.ฤทธิ์ลดไข้ ทั้งนี้ เมื่อ 10 ปีก่อนเมื่อครั้งที่โคโรนาไวรัสซาร์สระบาด ประเทศจีนมีการศึกษาวิจัยพบว่าฟ้าทลายโจรสามารถต้านไวรัสโคโรนาไวรัสซาร์สได้ ล่าสุด จีนได้พัฒนาฟ้าทลายโจรเป็นยาฉีด ตำรับร่วมรักษาโควิด-19 สำหรับไทยเองกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ศึกษาวิจัยฤทธิ์ฟ้าทลายโจร ในหลอดทดลองในเดือนที่ผ่านมา

ดร.สุภาพร ภูมิอมร ผู้อำนวยการสถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวถึงการศึกษาวิจัยว่า การทดลองนี้สามารถสรุปได้ว่าในการทดลองที่ 3 สามารถตอบโจทย์ได้ว่าฟ้าทลายโจรมีผลในการยับยั้งไวรัสโดยตรง และยับยั้งไม่ให้ไวรัสเพิ่มจำนวนในเซลล์ ทั้งนี้ การศึกษานี้เป็นการศึกษาในหลอดทดลอง และเป็นการศึกษาเบื้องต้น ดังนั้น หากจะบอกว่ามีผลกับคนไข้ที่ติดเชื้อโควิด-19 จริง ก็ต้องศึกษาต่อไป

ดร.ภญ.อัญชลี จูฑะพุทธิ เภสัชกรเชี่ยวชาญ ที่ปรึกษากรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก กล่าวถึงข้อแนะนำการใช้สมุนไพรฟ้าทลายโจรว่า จากผลการทดลองที่ทราบคงเห็นว่า วิธีการทดสอบวิธีที่ 1 นั้น ฟ้าทลายโจรไม่มีฤทธิ์ป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าเซลล์ได้ ดังนั้นไม่ควรรับประทานฟ้าทลายโจร เพื่อหวังผลการป้องกันโควิด-19 โดยที่ยังไม่มีอาการ แต่ถ้าผู้ป่วยมีอาการคล้ายหวัด เช่น มีไข้ เจ็บคอ ไอ ปวดเมื่อย ควรกินฟ้าทลายโจรทันที เพราะจากประสบการณ์ที่หลายคนใช้จะพบว่า ทานให้เร็วที่สุดจะดีที่สุด แต่ก็ต้องป้องกันการแพร่เชื้อจากตัวเราไปสู่ผู้อื่นตามที่ สธ.แนะนำ ทั้งนี้ หากกินฟ้าทลายโจรแล้วอาการไม่ดีขึ้นใน 2 วัน ให้พบแพทย์

"ฟ้าทลายโจรควรมีไว้ติดตัว หรือประจำบ้าน ดังนั้น หากช่วงนี้หาไม่ได้ก็อาจปลูกไว้ที่บ้าน แต่ถ้ามีข้อสงสัยให้โทรมาที่ 0-2149-5678 โดยการใช้ยาฟ้าทลายโจรมีประเด็นคือมี 2 รูปแบบ คือเป็นผงและสารสกัด โดยยาชนิดผงแนะนำให้ทานครั้งละ 4 แคปซูล วันละ 4 ครั้ง หลังอาหารและก่อนนอน ชนิดสารสกัดมี 2 รูปแบบคือ บรรจุ 10 มิลลิกรัม และ 20 มิลลิกรัมต่อแคปซูล โดยแบบ 9-10 มิลลิกรัม แนะนำให้ทานครั้งละ 2 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง หลังอาหารและก่อนนอน ส่วนแบบ 20 มิลลิกรัม แนะนำให้ทานครั้งละ 1 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง หลังอาหารและก่อนนอน" ดร.ภญ.อัญชลี กล่าว

นพ.ปราโมทย์ กล่าวว่า ในการศึกษาวิจัยของกรมการแพทย์แผนไทยด้วยสารสกัดฟ้าทลายโจร ที่มีสารแอนโดรกราโฟไลด์ (Andrographolide) เป็นสารสำคัญในการต้านเชื้อไวรัสโคโรนา จะเริ่มศึกษาในผู้ป่วยที่มีอาการน้อยถึงปานกลาง (Mild case) ผู้ป่วยทั้งหมดนี้จะเป็นผู้ป่วยที่ไม่ได้รับยาต้านไวรัส จะได้รับเพียงยารักษาตามอาการของโรค จะเริ่มใช้กับผู้ป่วยที่รักษาอยู่ในสถาบันบำราศนราดูร เริ่มทดลองภายในสิ้นเดือนเมษายนนี้

โดยการดำเนินการจะแบ่งผู้ป่วย Mild case ออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 6 ราย รวมทั้งสิ้น 12 ราย ผู้ป่วยกลุ่มที่ 1 จะได้รับยาแคปซูลสารสกัดฟ้าทลายโจร ครั้งละ 60 มิลลิกรัม วันละ 3 ครั้ง เป็นระยะเวลา 5 วัน คิดเป็น 3 เท่าของขนาดปกติ กลุ่ม 2 จะได้รับยาแคปซูลสารสกัดฟ้าทลายโจร ครั้งละ 100 มิลลิกรัม วันละ 3 ครั้ง เป็นเวลา 5 วัน คิดเป็น 5 เท่าของขนาดปกติ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม