ชวนผู้ประกอบการตลาด ร้านค้า ร้านอาหาร ลงทะเบียนประเมินอนามัยร้านค้า

| |
อ่าน : 656

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

ชวนผู้ประกอบการตลาด ร้านค้า ร้านอาหาร ลงทะเบียนประเมินอนามัยร้านค้า ชวนผู้ประกอบตลาด ร้านค้า ร้านอาหาร ลงทะเบียนประเมินอนามัยร้านค้า ชวนผู้ประกอบตลาด ร้านค้า ร้านอาหาร ลงทะเบียนประเมินอนามัยร้านค้า  thaihealth

แฟ้มภาพ

กรมอนามัยชวนผู้ประกอบการตลาด ร้านค้า ร้านอาหาร ลงทะเบียนประเมินอนามัยร้านค้าบนแพลตฟอร์ม cleantogether ว่าปลอดภัยจากโรคโควิด-19

นพ.บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจความเห็นออนไลน์ประชาชนรายสัปดาห์เกี่ยวกับมาตรการช่วยลดการสัมผัสโรคโควิด-19 ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาพบประชาชนที่ไปตลาดขณะนี้พบส่วนใหญ่เป็นหญิง ช่วงอายุที่พบมากคือระหว่าง 30 - 49 ปี คิดเป็นร้อยละ 41.2 และเมื่อตามไปสำรวจการจัดการสิ่งแวดล้อมตลาดพบทุกแห่งมีมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างดี อย่างไรก็ตามเพื่อรับกับกรณีที่อาจมีการผ่อนปรนกิจกรรมบางอย่างในการดำเนินชีวิตให้สะดวกขึ้น แต่ไม่ลดการรักษาความปลอดภัยจากโรคโควิด-19 กรมอนามัยเชิญชวนผู้ประกอบการกิจการตลาด ร้านค้า ร้านอาหาร ประเมินตนเองด้านความปลอดภัยจากโรคโควิด-19 บนแพลตฟอร์ม cleantogether หากผ่านมาตรฐานจะได้รับใบประกาศนียบัตรพร้อมได้รับการปักหมุดบนแผนที่ในแพลตฟอร์ม ซึ่งอนาคตมีแผนใช้ฐานข้อมูลนี้พัฒนาเป็นแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ ให้ประชาชนใช้ค้นหาร้านประเภทต่างๆ ที่สะอาดได้มาตรฐานปลอดภัยจากโรคโควิดได้ง่ายๆ ซึ่งขณะนี้ยังเปิดให้ผู้ประกอบการไปลงทะเบียนในแพลตฟอร์มผ่านทางเว็ปไซต์ Stopcovid.anamai.moph.go.th และเตรียมขยายในส่วนของบริการอื่นๆที่อาจเข้าข่ายผ่อนปรนอาทิร้านตัดผมเป็นต้น
 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม