สวทช.ผนึกกำลัง สสส.และหอสมุดมธ. ร่วมสร้างเครือข่ายพัฒนามาตรฐานสื่อดิจิทัลระดับชาติ

โดย
| |
อ่าน : 2,883

เพื่อสร้างพื้นที่ทางปัญญาบนโลกอินเทอร์เน็ต

 

            ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี (ศวท.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ แผนงาน ict เพื่อสุขภาวะออนไลน์และการสนับสนุนภาคีเครือข่าย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานสัมมนา "มาตรฐานสื่อดิจิทัลเพื่อการบริการยุคสังคมฐานความรู้" ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ อาคารอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อให้ความรู้ด้านมาตรฐานแก่หน่วยงานผู้เผยแพร่เนื้อหาดิจิทัลและกำหนดทิศทางการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานข้อมูลในลักษณะเครือข่ายเนื้อหาร่วมกันของประเทศไทย

 

            ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวถึงเป้าหมายในการส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่และใช้งานเนื้อหาดิจิทัลให้เกิดประโยชน์สูงสุดว่า ขณะนี้ การพัฒนาคลังความรู้ และการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ผ่านเครือข่ายสังคมล้วนต้องใช้เอกสารดิจิทัลรูปแบบต่างๆ แต่ปรากฎว่า การจัดเก็บของแต่ละหน่วยงานทำให้การเข้าถึงและการ สืบค้นสืบค้นประสบปัญหาต่างๆ มากมาย  อาจเป็นเพราะการเลือกใช้ซอฟต์แวร์บริหารจัดการที่ไม่เหมาะสม รวมทั้งไม่มีการกำหนดรูปแบบและมาตรฐานข้อมูลในการจัดเก็บที่ดี เพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อเนื้อหาระหว่างกัน ง่ายต่อการเข้าถึง และนำไปสู่ความยั่งยืนในการจัดเก็บและเผยแพร่เนื้อหาดิจิทัลที่เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงต่อผู้ใช้ จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดเรื่องมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล

 

            ด้านดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้กล่าวเสริมว่า ปัจจุบันสื่อดิจิทัลเข้ามามีบทบาทสำคัญในการเรียนการสอนมากขึ้นเรื่อยๆ แต่การดำเนินการเรื่องมาตรฐานสื่อในประเทศไทยยังมีน้อย เมื่อนักเรียนนักศึกษาค้นคว้าข้อมูลในอินเทอร์เน็ตจึงไม่ค่อยพบข้อมูลที่ตรงกับความต้องการ หากบรรณารักษ์และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมมือกันจัดทำมาตรฐานสื่อ จะทำให้การสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตเป็นไปอย่างมีระบบ และมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น

 

            ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ที่ปรึกษาอาวุโสสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่าเรากำลังอยู่ในยุคที่ฐานความรู้ต่างๆ ในสังคมปรับเปลี่ยนรูปแบบมาสู่การออนไลน์มากขึ้น จากรายงานพบว่ายอดการจำหน่ายหนังสือพิมพ์ในสหรัฐอเมริกาลดลงทุกปี โดยในปี 2008-2009 นั้นยอดการจำหน่ายลดลงไป 10 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่เมซอนดอทคอมยังได้ออกมาประกาศว่าช่วงเทศกาลคริสต์มาสที่ผ่านมาเป็นครั้งแรกที่ยอดการสั่งซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) มีจำนวนมากกว่าการสั่งซื้อหนังสือเล่ม ดังนั้นสิ่งที่เราต้องการมากในขณะนี้ก็คือการร่วมมือกันรณรงค์ และพัฒนาการบริหารจัดการสื่อดิจิทัลอย่างเป็นระบบ โดยต้องหาข้อกำหนดมาตรฐานสื่อต่างๆ ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นตัวอักษร ภาพนิ่ง เสียง หรือภาพเคลื่อนไหว เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพ สะดวกในการเข้าถึง และสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงจัดทำ "ข้อกำหนดการพัฒนาสื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพ" เพื่อเป็นจุดตั้งต้นสำหรับผู้ที่ต้องการกำหนดแนวทางหรือมาตรฐานการพัฒนาสื่อดิจิทัล

 

            คุณชิตพงษ์ กิตตินราดร ผู้จัดการโครงการเครือข่ายห้องสมุดดิจิทัลแห่งประเทศไทย แผนงาน ict เพื่อสุขภาวะออนไลน์และการสนันสนุนภาคีเครือข่าย สสส. กล่าวว่า จุดประสงค์ของโครงการเครือข่ายห้องสมุดดิจิทัลประเทศไทยคือสนับสนุนการผลิต การเผยแพร่ และการเข้าถึงสื่อออนไลน์ที่มีประโยชน์ เพื่อสร้างพื้นที่ทางปัญญาให้แก่ทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งผู้พิการ เยาวชน นักวิจัย ฯ โดยทางแผนงาน ict ได้ทดลองสร้างเว็บไซต์ www.dlib.in.th  พื่อพัฒนาให้เป็นระบบห้องสมุดดิจิทัลกลางที่สามารถค้นหาสารสนเทศที่ต้องการจากสารสนเทศเครือข่ายทั้งหมดได้จากจุดเดียว ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีแนวทางการดำเนินงานในรูปแบบของความร่วมมือจากหลากหลายหน่วยงาน โดยในเบื้องต้นได้ร่วมมือกับหอสมุดแห่งชาติ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ สถาบันทักษิณคดีศึกษา มูลนิธิสารานุกรมไทย ศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤติ มหาวิทยาลัยมหิดล สวรส. มูลนิธิหมอชาวบ้าน และสวทช. เพื่อพัฒนาให้เกิดระบบห้องสมุดดิจิทัลที่ได้มาตรฐาน และจะขยายความร่วมมือไปยังหน่วยงานอื่นๆ โดยมีเป้าหมายในการจัดตั้งมูลนิธิเพื่อการบริการสื่อดิจิทัลสาธารณะในอนาคต

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

 

 

 

update: 28-01-53

อัพเดทเนื้อหาโดย: ภราดร เดชสาร

 

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม