จ.นราธิวาส เสริมโรงพยาบาลสนาม รับมือโควิด-19

โดย
| |
อ่าน : 1,278

ที่มา : เว็บไซต์สยามรัฐออนไลน์

จ.นราธิวาส เสริมโรงพยาบาลสนาม รับมือโควิด-19 thaihealth

แฟ้มภาพ

สถานการณ์ของโควิด-19 ยังคงแพร่ระบาด ทาง ม.นราธิวาสราชนครินทร์ จึงร่วมกับสำนักงานสาธารณสุข จ.นราธิวาส ทำ MOU ความร่วมมือด้านบริการสุขภาพ ในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้านภัยโควิด-19

ที่ห้องประชุมสภาฯ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านบริการสุขภาพ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ นายแพทย์วิเศษ สิรินทรโสภณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ร่วมลงนามในพิธี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านบริการสุขภาพ  MOU โดยพิธีดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดใกล้เคียง ได้รับบริการสุขภาพอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นการพัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

โดยเฉพาะในสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ เช่น โรคติดต่อร้ายแรงโควิด-19 และเพื่อพัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนทรัพยากรที่มีอยู่ เสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์ ข้อมูลทางวิชาการ รวมถึงองค์ความรู้ในการพัฒนานวัตกรรมด้านการแพทย์ และสาธารณสุข

อันประกอบด้วย เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ทรัพยากรบุคคล เวชภัณฑ์ และอื่น ๆ ที่จำเป็น ซึ่งทางมหาวิทยาลัยฯ ได้ให้ความสำคัญและร่วมแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเต็มที่ โดยการเปิดโรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยฯ เพื่อรับบุคคลที่เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง เข้ากักตัวตรวจสอบกรณีผู้ป่วยโรคโควิด-19 ในระยะเวลา 14 วันอีกด้วย

"เราได้ให้ความสำคัญและร่วมแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเต็มที่โดยมีความยินดีที่จะเปิดโรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ระบุคนที่เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงเข้ากักตัวตรวจสอบกรณีผู้ป่วยโควิด-19 ในระยะเวลา 1"   ผศ.ดร.จงรัก กล่าว

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม