บ้าน-พลัง-ใจ รายการเติมวัคซีนใจประชาชนปลอดภัยโควิด

| |
อ่าน : 1,668

ที่มา : บ้านเมืองออนไลน์

ภาพประกอบจาก บ้านเมืองออนไลน์

บ้าน-พลัง-ใจ รายการเติมวัคซีนใจประชาชนปลอดภัยโควิด thaihealth

“ไทยพีบีเอส” ผนึก “กรมสุขภาพจิต-สสส.” ผลิตรายการ “บ้าน-พลัง-ใจ” เติมวัคซีนใจให้ประชาชนปลอดภัยโควิด-19“ไทยพีบีเอส” ผุดไอเดียสร้างสรรค์รายการ “บ้าน-พลัง-ใจ”

โดยร่วมกับกรมสุขภาพจิตและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ออกแบบเนื้อหาเชื่อมความสัมพันธ์และการอยู่ร่วมกันอย่างมีคุณค่า มีความสุขปลอดภัยของสมาชิกในครอบครัวและสังคม เสริมสร้างจิตปัญญา เน้นความสุขทางใจ ในภาวะที่โลกต้องเผชิญกับการระบาดของไวรัส COVID-19 รวมถึงเตรียมความพร้อมในการดำเนินชีวิตของคนไทยหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดคลี่คลาย

รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส กล่าวว่า “หลังการปรับผังเกือบ 100% ของไทยพีบีเอส โดยได้ทุ่มผลิตเนื้อหาข่าว รายการ เรื่อง COVID-19 ในทุกมิติ ที่ให้ความสำคัญกับความถูกต้อง รอบด้าน และหาทางออกให้กับคนไทย และยังคงเดินหน้าทำงานร่วมกับ Partner โดยครั้งนี้ไทยพีบีเอสได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่มีพันธกิจด้านเสริมสุขภาวะทางจิตอย่างกรมสุขภาพจิต และ สสส. ที่มีแผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิตไว้อยู่แล้ว และด้วยการเป็นหน่วยงานที่ให้บริการสาธารณะเช่นเดียวกัน จึงจับมือกันผลิตรายการ บ้าน-พลัง-ใจ ผลักดันให้เกิดวิธีคิดใหม่ ปรับ New Normal ของการใช้ชีวิตในสังคม ให้มุ่งสู่การอยู่ร่วมกันแบบสมานฉันท์ เอาใจใส่ ประคับประคองทางสังคม (Social Cohesion) รวมถึงการปรับวิถีชีวิตที่มีการใคร่ครวญและเอื้อต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนมากขึ้น ซึ่งทั้งหมดนี้ เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพจิตและมิติด้านจิตปัญญาอย่างยิ่ง”

ทั้งนี้ นายสมยศ เกียรติอร่ามกุล ผู้อำนวยการสำนักสร้างสรรค์เนื้อหา องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) กล่าวว่า “รายการบ้าน-พลัง-ใจ รูปแบบรายการจะเป็นการเล่าเรื่องผ่านครอบครัวที่เป็นตัวแทนของคนหลากหลายอาชีพทั่วประเทศ โดยร่วมกันเรียนรู้ปัญหา เรียนรู้จากกระบวนการตัดสินใจ การอยู่ร่วมกัน เรียนรู้ความรู้สึกซึ่งกันและกัน พร้อมที่จะเติบโตด้วยทัศนคติที่จะกลายเป็นต้นทุนชีวิตของคนในสังคม

ดำเนินรายการโดย “นที เอกวิจิตร” (อุ๋ย Buddha Bless) ร่วมด้วยนักจิตวิทยาที่จะช่วยกันวิเคราะห์ปัญหาของครอบครัวที่เข้ามาทดสอบความอดทน ช่วยเสนอทางเลือก ทางออกให้ครอบครัว เราเชื่อว่าหลังภาวะโรคระบาด COVID-19 หมดไปนั้น สังคมไทยจะเปลี่ยนไป เราจึงคาดหวังว่าในระยะยาวรายการนี้จะเป็นเครื่องมือที่ทำให้สังคมได้เรียนรู้ ปรับจิตใจตนเอง เตรียมตัวทั้งทางกายภาพ และมิติด้านจิตใจ ให้มีความแข็งแกร่งต่อการเผชิญชีวิต ก้าวข้ามความกลัวหากเกิดวิกฤตขึ้นอีกในสังคม เพราะเราต่างก็ผ่านวันยากลำบากมาด้วยกัน”

ติดตามชมรายการ “บ้าน-พลัง-ใจ” ทุกคืนวันเสาร์ เวลา 21.10-22.00 น. ทางไทยพีบีเอส ช่องหมายเลข 3 เริ่มตอนแรกเสาร์ที่ 18 เมษายนนี้ และติดตามทุกเรื่องราวโควิด-19 ได้ทาง covid19.thaipbs.or.th

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม