ชาวพุทธสืบสานประเพณีสงกรานต์ ทำบุญง่ายๆ กับพระในบ้าน

| |
อ่าน : 1,946

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

ชาวพุทธสืบสานประเพณีสงกรานต์ ทำบุญง่ายๆ กับพระในบ้าน thaihealth

พระราชสิทธิเวที พระศรีสมโพธิ แนะชาวพุทธสืบสานประเพณีสงกรานต์ ทำบุญง่าย ๆ กับพระในบ้าน อานิสงส์ใหญ่แค่อยู่บ้าน-เว้นระยะห่าง ไม่แพร่เชื้อ ร่วม สสส. ชูบทบาทสงฆ์ช่วยจังหวัด ทำหน้ากากผ้า-ตั้งโรงทาน-จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพรับมือโควิด-19

พระราชสิทธิเวที เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร และรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดท่าหลวง พระอารามหลวง กล่าวว่า การแพร่ระบาดของโควิด-19 ขยายวงกว้าง เทศกาลประเพณีสงกรานต์ ปี 63 นี้ ชาวพุทธควรปฏิบัติตนตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด คือ ไม่ออกจากบ้าน ตระหนักถึงการเว้นระยะห่างทางสังคม แสดงถึงความรับผิดชอบต่อตัวเองและส่วนรวม ถือเป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่ เพราะช่วยลดจำนวนผู้ติดเชื้อได้ ในฐานะพระสงฆ์นักพัฒนาการสาธารณะสงเคราะห์กับพื้นที่ต้นแบบการสร้างสังคมสุขภาวะ สสส. ขอแนะนำวิธีการทำบุญง่าย ๆ ที่บ้าน คือ สรงน้ำพระพุทธรูป และจัดข้าวบูชาพระพุทธ หรือที่เรียกว่า ถวายข้าวพระพุทธ เป็นการบูชาพระพุทธเจ้าด้วยข้าวและอาหาร รวมถึงจัดเครื่องสักการบูชาพระรัตนตรัยด้วยดอกไม้ ธูป เทียน แสดงความกตัญญูต่อพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ใช้วิธีการกราบไหว้และขอพร โดยมีการเว้นระยะห่างระหว่างกัน 1-2 เมตร เพราะการปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบไม่จำเป็นต้องอยู่ที่วัด ขอเพียงแค่ใจบริสุทธิ์

ชาวพุทธสืบสานประเพณีสงกรานต์ ทำบุญง่ายๆ กับพระในบ้าน thaihealth

“จังหวัดพิจิตรเป็นหนึ่งในจังหวัดที่ไม่พบผู้ป่วยโควิด-19 จากมาตรการป้องกันความเสี่ยงที่เข้มข้น สำหรับวัดท่าหลวง งดการจัดงานสงกรานต์ งดเว้นการสรงน้ำพระ งดเว้นการแสดงพระธรรมเทศนา แต่วัดไม่ได้ปิดหรือห้ามประชาชนเข้าพื้นที่ เปิดโรงทานหลวงปู่บุญมีที่วัดท่าหลวง ตามพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช ภายใต้การสนับสนุนของ สสส. และภาคีเครือข่ายสาธารณสงเคราะห์ ออกประกาศขอความร่วมมือพระภิกษุ สารเณร และพุทธศาสนิกชนที่มาบำเพ็ญกุศลภายในวัด และกราบนมัสการหลวงพ่อเพชร ศูนย์รวมใจชาวพิจิตร แจกหน้ากากอนามัยที่ผลิตขึ้นเองในชุมชน ตรวจวัดอุณหภูมิ จัดที่นั่งเว้นระยะห่างระหว่างกัน 1-2 เมตร ใส่หน้ากากอนามัย ทำความสะอาดบริเวณวัด พ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส พร้อมมีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและป้องกันแด่พระสงฆ์ 3,000 รูป และถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพสู่ชุมชนในพื้นที่ใกล้วัดเพื่อรับมือโรคระบาด” พระราชสิทธิเวที กล่าว

ชาวพุทธสืบสานประเพณีสงกรานต์ ทำบุญง่ายๆ กับพระในบ้าน thaihealth

พระศรีสมโพธิ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ กรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” และหัวหน้าโครงการการสร้างเสริมเครือข่ายลดปัจจัยเสี่ยงตามแนวพระพุทธศาสนา สนับสนุนโดย สสส. เปิดเผยว่า เครือข่ายหมู่บ้านรักษาศีล 5 ได้รณรงค์ให้ประชาชน ลดปัจจัยเสี่ยงอย่างเหล้า บุหรี่ ลง สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันเพราะการติดเหล้า บุหรี่ จะทำให้เกิดความเสี่ยงมากขึ้นเมื่อติดเชื้อโควิด ตามคำสอนของพระพุทธศาสนา สอนให้เราปรับตัว ซึ่งก็เป็นไปตามสถานการณ์ของการมีโรคระบาด  สงกรานต์ปีนี้ อยากขอให้ความร่วมมือ ทั้งพระ ทั้งพุทธศาสนิกชน สามารถทำบุญได้ด้วยการอยู่บ้าน สรงน้ำพระพุทธรูปในบ้าน รดน้ำพ่อแม่ในบ้าน ก็ได้บุญเหมือนกัน ถือเป็นโอกาสดีที่จะได้ดูแลพระในบ้านให้ดี สิ่งที่จะเป็นบุญกุศลกับตัวเองที่สุดคือ การทำใจให้สงบ รักษาใจอยู่บ้านไม่ทำความเดือดร้อนให้กับตัวเองและสังคม หากติดเชื้อก็เป็นทุกข์ เป็นบาปแก่ตนเองและผู้อื่นได้ จะเข้าตำราที่โบราณกล่าวว่า ทำบาปแลกบุญ จะขาดทุนร่ำไป

ชาวพุทธสืบสานประเพณีสงกรานต์ ทำบุญง่ายๆ กับพระในบ้าน thaihealth

ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์ รองผู้จัดการ สสส. และรักษาการผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร กล่าวว่า องค์กรศาสนาคือแนวร่วมสำคัญเพื่อป้องกันการระบาดของโควิด-19 ดังตัวอย่างที่ได้เห็นความเมตตาของคณะสงฆ์ ที่ทั้งให้คำแนะนำ และช่วยเหลือประชาชน ซึ่ง สสส. พร้อมหนุนเสริมการทำงานของคณะพระสงฆ์ โดย 1 ในนั้นคือโครงการพระสงฆ์นักพัฒนาการสาธารณะสงเคราะห์กับพื้นที่ต้นแบบการสร้างสังคมสุขภาวะ ยกระดับพระสงฆ์ สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมด้วยบทบาทงานสาธารณสงเคราะห์ พร้อมทั้งขับเคลื่อนโยบายธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม