ดันปัญหายาเสพติดเป็นวาระชาติ

โดย
| |
อ่าน : 1,157

ปัญหาใหญ่ที่ต้องเร่งแก้ไข

 

          มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.)สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กว่า30 แห่ง จัดโครงการเพิ่มประสบการณ์ความสามารถผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน เรื่องการเสริมสร้างประชาธิปไตย คุณธรรมความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด โดยมีนายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานเปิดงานทั้งนี้นายชินวรณ์ กล่าวว่า การจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสบการณ์ความสามารถให้กับผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนเกี่ยวกับการส่งเสริมประชาธิปไตย คุณธรรมความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด และให้ผู้นำนักศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการส่งเสริมประชาธิปไตย คุณธรรมความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด ทั้งนี้การจัดโครงการนี้มีผู้นำนักศึกษาประมาณ 140 คน เข้าร่วมโครงการ

 

          นายชินวรณ์ กล่าวต่อว่า สถานศึกษาเป็นรั้วล้อมที่ 5 ที่เป็นปราการที่สำคัญที่สุด ทั้งนี้ ศธ.จะร่วมมือกับทุกกระทรวง ทบวงกรม เพื่อนำเรื่องนี้มาเป็นวาระแห่งชาติ ในการที่จะให้นักเรียน นักศึกษา ห่างไกลจากยาเสพติดอย่างแท้จริง อย่างไรก็ตาม ตนคิดว่าการสร้างภูมิคุ้มกันให้นักเรียนเป็นกระบวนการที่ถูกต้องแล้ว เพราะการสร้างภูมิคุ้มกันให้นักเรียนเห็นภัยยาเสพติดและมีความรู้เท่าทัน ซึ่งถ้าหากไปติดยาเสพติดแล้วจะทำให้เกิดความเสียหายกับคนอื่น ครอบครัวและสังคมด้วย

 

          "ต่อจากนี้ไป ผมจะขจัดไม่ให้มียาเสพติดอยู่ในสถานศึกษา ผมจะติดตามดูแลด้วยตนเองอย่างใกล้ชิด ถ้าพบว่าสิ่งแวดล้อมรอบโรงเรียนหรือในโรงเรียนไปเกื้อหนุนทำให้เกิดยาเสพติดในโรงเรียน ก็จะขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทย (มท.) และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(สตช.) ให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดต่อไป ขณะเดียวกันจะขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยจะร่วมมือกับชุมชน บ้าน วัด และโรงเรียนด้วยเพราะจะทำให้กระบวนการนี้เกิดความเข้มแข็งนอกจากนี้ผมจะจัดระบบผู้นำสังคม โดยนำดารานักแสดงที่เป็นต้นแบบวัยรุ่นเข้ามาช่วยในเรื่องการสร้างภูมิคุ้มกันด้วย" รมว.ศธ.กล่าว

 

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

 

 

 

update: 05-02-53

อัพเดทเนื้อหาโดย: ภราดร เดชสาร

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม