งดจัดงานสงกรานต์ทุกระดับ ป้องกันโควิด

| |
อ่าน : 1,956

ที่มา : ไทยโพสต์

งดจัดงานสงกรานต์ทุกระดับ ป้องกันโควิด thaihealth

แฟ้มภาพ

ในสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด กระทรวงวัฒนธรรมได้ออกประกาศถึงแนวทางการปฏิบัติเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ งดการจัดงานในทุกระดับ งดการเดินทางกลับภูมิลำเนา

กระทรวงวัฒนธรรมงดจัดงานสงกรานต์ทุกระดับสกัดไวรัสโควิด-19 พร้อมให้งดเดินทางกลับภูมิลำเนา งดรดน้ำญาติผู้ใหญ่ หรือเข้าร่วมกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันของคนหมู่มาก ไม่ห้ามคนไปวัด แต่ต้องเว้นระยะห่าง มีการคัดกรอง และไม่ให้จัดงาน

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยเมื่อวันพุธว่า นาย กฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้ลงนามในประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาลประเพณีสงกรานต์เพิ่มเติม หลังจากที่ วธ.ได้ออกประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณี พิธีทางศาสนา และพิธีการต่างๆ กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 ที่ผ่านมานั้น

เนื่องจากปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้น ประกอบกับข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข พบว่าผู้สูงอายุมีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ง่าย และเริ่มมีแนวโน้มการติดเชื้อของบุคคลในครอบครัวเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลประเพณีสงกรานต์ ดังนั้น วธ.ไม่นิ่งนอนใจกับข้อห่วงใยดังกล่าว จึงได้ปรับปรุงแก้ไขแนวทาง การปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณี พิธีทางศาสนา และพิธีการต่างๆ ที่ได้ประกาศก่อนหน้า โดยเห็นสมควรยกเลิกข้อ 2.3.5 เทศกาลประเพณีสงกรานต์ ตามประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณี พิธีทางศาสนา และพิธีการต่างๆ กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) ฉบับวันที่ 1 เมษายน 2563 โดยให้ใช้แนวทางปฏิบัติที่มีการปรับปรุงฉบับใหม่ ดังนี้

1.งดเว้นการจัดงานสงกรานต์ในทุกระดับ

2.งดเว้นการเดินทางกลับภูมิลำเนา

3.งดเว้นการร ดน้ำญาติผู้ใหญ่ทุกกรณี  

4.งดการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันของคนหมู่มาก หรือเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโดยเด็ดขาด

5.เพื่อ สืบสานประเพณีสงกรานต์ให้ปฏิบัติ ดังนี้  5.1 สรงน้ำพระพุทธรูปที่บ้าน  5.2 การแสดงความกตัญญูต่อพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ที่อาศัยอยู่บ้านเดียวกัน ใช้วิธีการ กราบไหว้และขอพร โดยเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร และปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ สมาชิกในครอบครัวทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย และ 5.3 การแสดงความกตัญญูและขอพรต่อพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ที่อยู่ห่างไกลกัน ให้แสดงออกผ่านช่องทางโทรศัพท์หรือสื่อออนไลน์

ด้านนายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่า สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ได้ส่งหนังสือถึงพระสังฆาธิการทุกจังหวัด ขอให้งดหรือเลื่อนจัดกิจกรรมทางศาสนาและการจัดกิจกรรมสงกรานต์ รวมถึงงดสรงน้ำพระ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่วนการเดินทางไปทำบุญในช่วงประเพณีสงกรานต์ ไม่มีข้อห้าม แต่ขอให้วัดปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข เช่น ให้ประชาชนเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร ตรวจวัดไข้ ใส่หน้ากากอนามัย ก่อนเข้าวัด หากพบมีไข้จะทำการคัดกรอง และแนะนำให้พบแพทย์ เป็นการป้องกันการรวมตัวกันของประชาชนเป็นกลุ่มก้อน  

พร้อมฝากถึงประชาชนว่า ปีนี้ขอให้สรงน้ำพระพุทธรูปอยู่ที่บ้านเพื่อความปลอดภัย ไม่ต้องเดินทางไปสรงน้ำพระที่วัด ขอแค่ปีนี้ปีเดียว เมื่อทำบุญเสร็จก็ขอให้รีบเดินทางกลับบ้าน เพราะทุกวัดจะไม่มีการจัดประเพณีสงกรานต์ภายในวัด

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายโครงการ ประจำปี 2564 -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม